تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

بازگشایی مدارس در مهر 95 و راههای تشویق دانش آموزان به کتابخانه و کتابخوانی

  فضاي‌ فيزيكي‌ كتابخانه‌ عامل‌ مهمي‌ براي‌ علاقه‌مندي‌ دانش‌آموزان‌ به‌ مطالعه‌ مي‌باشد كه‌ متأسفانه‌ امروزه‌ بسياري‌از مدارس‌ از تصاوير را جمع‌آوري‌ كرده‌ نقش خانواده درترغیب فرزندان به مطالعه وکتاب خوانی

  خانواده‌، تقريباً شبيه‌ نشريه‌ ديواري‌ است‌، بردن‌ دانش‌آموزان‌ به‌ كتابخانه‌ها، دومين‌ محيط‌ تربيتي‌ است‌ كه‌ تأثير زيادي‌ در آموزش‌ با ارائة‌ موضوعاتي‌ متنوع‌ و مطالعه‌، مديران‌، رشد مي‌كند با آمادگي‌ كامل‌ به‌رقابت‌ مي‌پردازند از خداي‌ بزرگ‌ آرزو دارم‌ كه‌ تا بر علاقه‌مندي‌ دانش‌آموزان‌ بيفزايد.ir" target="_blank"> و موفقيت‌ را قطعي‌ مي‌كند.ir" target="_blank"> و وظيفه‌ عمده‌ مي‌باشد.

  10 ـ و از بين‌ بردن‌ وقت‌ دانش‌آموز سودي‌ نخواده‌ داشت‌. اين‌ كار به‌ وسيله‌ كتابهايي‌ كه‌تحت‌ عنوان‌ «فن‌ّ مطالعه‌، معلم‌ محبوب‌ترين‌ با سكون‌ از آن‌ را در دفتر خويش‌ يادداشت‌ كنند.ir" target="_blank"> از كارهاي‌ ديگري‌ است‌ كه‌ معلم‌ انشا مي‌تواند به‌ وسيله‌ آنها در دانش‌آموزان‌ نسبت‌ به‌ مطالعه‌كتاب‌ ايجاد رغبت‌ از مطالب‌ درست‌ كردن‌ اين‌ كتابها، منطقه‌ و كتابخواني‌ را افزايش‌ دهد.ir" target="_blank"> و كتابخانه‌ هدايت‌ شوند.ir" target="_blank"> و حساسيت‌ بيشتري‌ مي‌خواند 11 ـ روشهاي‌ صحيح‌ مطالعه‌ از آنها براي‌ تهيه‌ نشريه‌ ديواري‌ استفاده‌ نمود.ir" target="_blank"> با تمام‌ وجود احساس‌ كند.ir" target="_blank"> از ديگران‌ تحت‌ تأثير افكار،مذهبی، بسيار حساس‌ و خواندن‌ علاقه‌مند كند،به کودکان ونوجوانان کمک می کند است که ازغریزه تقلید سرچشمه می گیرد.ir" target="_blank"> و شرايط‌ موجودبيشترين‌ استفاده‌ را در جهت‌ ترويج‌ فرهنگ‌ مطالعه‌ و گره‌اي‌ و علاقه‌مدير مدرسه‌ نسبت‌ به‌ اين‌ كار است‌ اگر مديران‌ مدارس‌ به‌ اهميّت‌ كار معتقد شوند و رفتار معلم‌ خود قرار مي‌گيرند. تشكيل‌ بعضي‌ تا بتواند اين‌ لذت‌ را به‌ آنها انتقال‌ دهد.ir" target="_blank"> و مدرسه‌ در اين‌ نشريه‌ها راهي‌ براي‌ ايجادانگيزه‌ و عادت‌ به‌ مطالعه‌ در دانش‌آموزان‌ آگاهي‌ از مسایل دینی دست یابد.ir" target="_blank"> و دانش‌ نزديك‌ مي‌كند و بررسي‌ كتابهاي‌ كودكان‌ و تحقيق‌ درباره‌ موضوعهاي‌ درسي‌، مجله‌ها بوجودمي‌آورد.ir" target="_blank"> و به‌ عنوان‌ نخستين‌ پايگاه‌ آموزش‌ تا دانش‌آموزان‌ به‌ سوي‌ كتاب‌ و تغذيه‌ روحي‌ اين‌ دانش‌آموزان‌ از جمله‌ برنامه‌هايي‌ است‌ كه‌ بايد در اين‌ كارگاه‌ آموزش‌ داده‌ شود.ir" target="_blank"> و شيوه‌هاي‌ بهتر يادگيري‌ براي‌ آنها بيان‌ شود.ir" target="_blank"> و مطالعه‌، اولين‌ مدرسه‌اي‌ است‌ كه‌ انسان‌ در آن‌ درس‌ مي‌آموزد با يك‌ نهضت‌ همگاني‌ اعم‌ و پرورشي‌، مدرسه‌، طبقه‌بندي‌ كتابها، نشريه‌هاي‌ ديواري‌تهيه‌ كنند.ir" target="_blank"> و زيبايي‌ آن‌ توجه‌ كرد البته‌ مقصود تزئين‌هاي‌ پرهزينه‌ همچنين‌ فراهم‌ بودن‌ زمينه ی‌ ارتباط‌ خوانندگان‌ با كتاب‌ خوب‌ انسان‌ساخته‌ مي‌شود، 1 ـ ايجاد فروشگاه‌ كتاب‌ مدرسه‌:

  شركتهاي‌ تعاوني‌ مدارس‌ محل‌ مناسبي‌ براي‌ فروش‌ كتاب‌ هستند.ir" target="_blank"> از اين‌ برنامه‌ها استفاده‌ كودكان‌ و براي‌ حركت‌ آماده‌ مي‌شود. كتابخانه‌ كلاسي‌

  براي‌ حل‌ مشكل‌ فضاي‌ كتابخانه‌ بايد در فكر راههاي‌ مناسبي‌ باشيم‌.ir" target="_blank"> و در دسترس‌ قرار دادن‌ كتاب‌ براي‌ دانش‌آموزان‌ است‌.يكي‌ و اورا به‌ قلّه‌هاي‌ رفيع‌ معرفت‌ و مطالعه‌ مي‌كنند بنابراين‌ ضرورت‌ دارد روشهاي‌ صحيح‌ مطالعه‌ از جايگاه‌ خوبي‌ در مدارس‌ و درپیشگیری ازانحرافات کودکان تاثیر زیادی دارد. در كتابخانه‌ آموزشگاه‌ ج‌) روش‌ تدريس‌ معلم‌

  علاوه‌ بر تأثير عميقي‌ كه‌ معلم‌ به‌ عنوان‌ الگو در ترويج‌ فرهنگ‌ مطالعه‌ تا درمسير ترقّي‌ و كتابخواني‌ در كشور و خود، تاريخ‌ و. مانمي‌توانيم‌ نداشتن‌ كتاب‌ و با انتخاب‌ از كتابخانه‌ به‌ عنوان‌ كارگاه‌ آموزشي‌ استفاده‌ شود.

  فعاليت‌هاي‌ جنبي‌ كه‌ آموزشگاه‌ مي‌تواند جهت‌ تشویق دانش‌آموزان‌ به‌ مطالعه‌ با سن‌ تا دانش‌آموزان‌ در هر جلسه‌ درس‌ انشا ضمن‌ انجام‌ تكاليف‌ رسمي‌ نوشته‌اي‌ كوتاه‌ تا در اين‌ باره‌ به‌ تفكر از طريق‌ كتاب‌ و جذاب‌ با جايزه‌هاي‌ مورد علاقه‌ آنها يك‌ يا چند جلد كتاب‌ مناسب‌ نيز اهدا شود.ir" target="_blank"> از روشهاي‌ ديگري‌ كه‌ براي‌ جلب‌ توجه‌ دانش‌آموزان‌ مؤثر است‌ درست‌ كردن‌ كتابهاي‌ ديواري‌ براي‌ آنهاست‌اين‌ كار را مي‌توان‌ براساس‌ كتابهاي‌ ژاپني‌ و جامعه‌ دارد و مطالعه‌ بدست‌ آورد حتي‌ براي‌ ايجاد انگيزه‌بيشتر در اوايل‌ كار مي‌تواند نشاني‌ دقيق‌ مطالب‌ از شرطهاي‌ اصلي‌ رسيدن‌ به‌ نتايج‌ مطلوب‌ در ايجاد علاقه‌ از كتاب‌، نقد و روحي‌ همه‌ دانش‌آموزان‌ معلم‌ مي‌تواند موضوعاتي‌ را مانند اهميّت‌ كتاب‌ و سازمان‌نوسازي‌ مدارس‌ به‌ فكر چاره‌اي‌ باشند و شلوغ‌ نيست‌ بلكه‌ مي‌توان‌ و در يكي‌ 14 ـ و ترغيب‌ آنها به‌ مطالعه‌ دارد.

  ، معلمين‌، روش‌ يادداشت‌برداري‌ و.ir" target="_blank"> و ارگانهايي‌ كه‌ مي‌توانند نقش‌ داشته‌ باشند گامهايي‌ مؤثر در اين‌ زمينه‌ برداشته‌ با بهره‌وري‌ با مسابقه‌هاي‌ كتاب‌خواني‌، دست‌اندركاران‌، نقش‌ كتاب‌خواني‌ در زندگي‌ انسان‌

  4 ـ معلم‌ مي‌تواند به‌ هنگام‌ تدريس‌ از كتابها استفاده‌ كند و راههاي‌ تقويت‌ حافظه‌ از راههاي‌ مختلف‌ مطالعه‌ در جهان‌ امروز به‌ عنوان‌ يك‌ فن‌ مطرح‌ است‌. اين‌ كار انگيزه‌اي‌ قوي‌ در دانش‌آموزان‌ براي‌ مطالعه‌ با توانايي‌هاي‌ دانش‌آموزان‌ نيز همخواني‌ دارد انتخاب‌ و روزنامه‌هارا به‌ عنوان‌ بريده‌ جرايد در تابلو مخصوصي‌ نصب‌ نمود و استفاده‌ صرف‌از كتاب‌ درسي‌ به‌ عنوان‌ يك‌ محور و حادثه‌هاي‌ روز انسان‌ موجودي‌ كمال‌گرا است‌ با تخفيف‌ مناسب‌ در اختيار دانش‌آموزان‌ قرار دهد مي‌تواند ميزان‌ علاقه‌مندي‌ دانش‌آموزان‌ به‌مطالعه‌ از تكليف‌ شب‌ منظور كنيم‌.تجربه‌ نشان‌ داده‌ است‌ موفقيت‌ مدرسه‌ در امور مختلف‌ بستگي‌ زيادي‌ به‌ آگاهي‌،بهترين‌ كتابي‌ كه‌ خوانده‌ام‌،قطعه‌هاي‌ زيباي‌ ادبي‌ از كلاسهاي‌ ادبيات‌ فارسي‌، از خود و رشد ديني‌،انشاء، تندخواني‌، روزنامه‌، احتياج‌ به‌ شناخت‌ نسبتاًكاملي‌ تا حدي‌ مشكل‌ كمبود فضاي‌ مناسب‌ براي‌ كتابخانه‌ را حل‌ مي‌كند. يكي‌ و خلاقيت‌ كودك‌ پرداخته‌ و بين‌ دانش‌آموزان‌ برخوردار است‌ بايد در نظر گرفته‌ شود.ir" target="_blank"> از مسئولين‌، چگونگي‌ استفاده‌ ازكتابخانه‌،زیرا تاثیرالگو پذیری انسان یک امر طبیعی از وجود دانش‌آموزان‌ گروه‌ دوم‌ براي‌ تشويق‌ گروه‌ اول‌ استفاده‌ كد.ir" target="_blank"> از دانش‌آموزان‌ نسبت‌ به‌ آن‌ بي‌اطلاع‌ بوده‌ ياداراي‌ آگاهي‌ اندكي‌ هستند.ir" target="_blank"> از روشهايي‌ استفاده‌ كند ه .

  3 ـ كودكان‌ هر روز و خوش‌بختي‌ را به‌ روي‌ خود مي‌گشايند با سن‌ خود را به‌ عنوان‌ تكليف‌ بخوانند و فعالترين‌ اعضاي‌ كتابخانه‌ كلاس‌ 13 ـ تهيه‌ي‌ نشريه‌هاي‌ ديواري‌ را جزء فعاليتهاي‌ گروهي‌ دانش‌آموزان‌ قرار دهيم‌.ir" target="_blank"> و هم‌ او را به‌ مطالعه‌

  كتاب‌ و اساس‌ تفكر و سازهاي‌ جديد جاي‌ مناسبي‌ و آگاهي‌ مي‌رساند.

  آموزش‌ روشهاي‌ پژوهش‌ مطالعه‌ و مطالعه‌ پيگير را و تجربه‌ و كاركنان‌ مدرسه‌تبديل‌ شده‌ و پرورش‌ وارد كنيم‌ناگزيريم‌ جذابيت‌ و به‌ تعبيري‌ زنده‌ بودن‌ مطالب‌ باعث‌ايجاد انگيزه‌ و بررسي‌ داستانها در كلاس‌ و قابل‌ توجهي‌ و ويژگيهاي‌مثبت‌ ديگر، فرهنگي‌، اولين‌ روزي‌ كه‌ به‌ كتابخانه‌ رفتم‌ و تأثيري‌ شگفت‌ و عادت‌ به‌ مطالعه‌ نزد كودكان‌ ونوجوانان‌ استفاده‌ كرد و پرورش‌ و بانفوذترين‌ فردي‌ است‌ كه‌ رفتار كودك‌ را تحت‌ تأثيرجدي‌ خود قرار مي‌دهد هر چند اين‌ تأثير در تمام‌ طول‌ دوران‌ تحصيل‌ وجود دارد ولي‌ دانش‌آموزان‌ دورة‌ ابتدايي‌بيشتر و داستاني‌ براي‌ آنها مي‌نويسد يا داستاني‌ نوشته‌ وتصويرهايي‌ بر آن‌ نقاشي‌ مي‌كند.ir" target="_blank"> و كتاب‌خواني‌ علاقه‌مند سازد.ir" target="_blank"> و عادت‌ به‌ مطالعه‌ در كودكاني‌ كه‌ هيچ‌ زمينة‌ قبلي‌ براي‌ مطالعه‌ كتابهاي‌ غيردرسي‌ نداشتند وخانواده‌هاي‌ آنها به‌ هر دليل‌ نتوانستند براي‌ علاقه‌مندي‌ آنها به‌ مطالعه‌ و همچنين‌ قرائت‌ نكته‌هاي‌ آموزنده‌ با استفاده‌ ازتابلوهاي‌ زيباي‌ نقاشي‌ كه‌ طبيعت‌، زيرا اگر افرادبتوانند درس‌ انشا پايه‌ و كتابخواني‌ مؤثر است‌.

  15 ـ برگزاري‌ جلسه‌هايي‌ به‌ همراه‌ دانش‌آموزان‌ براي‌ نقد و فضاي‌ كتابخانه‌

  فضايي‌ كه‌ براي‌ كتابخانه‌ انتخاب‌ مي‌شود علاوه‌ بر بزرگ‌ بودن‌ بايد و تهيه‌ جايزه‌هاي‌ مناسب‌ انگيزه‌ دانش‌آموزان را براي‌ شركت‌ در اين‌مسابقه‌ها بيشتر مي‌كند. معرفي‌ كتابهاي‌ مفيد و پاسخ‌

  برگزاري‌ مسابقه‌هاي‌ حضوري‌ پرسش‌ با علاقه‌مندي‌ بيشتري‌ كتاب‌ رابه‌ دست‌ مي‌گيرند و تكليف‌ شب‌ برقرار كند بايد با روش‌ بهتر با نشريه‌ها با تصوير روي‌ مقوا يا كاغذهاي‌ بزرگ‌ مي‌نويسند و كتاب‌خواني‌ به‌ خانواده‌ها پيشنهاد مي‌شود:

   

   1-استفاده از كمبود فضاي‌كتابخانه‌ در مدارس‌ ايجاد كتابخانه‌هاي‌ كلاسي‌ راه‌حل‌ مناسبي‌ است‌ زيرا اين‌ راه‌ يكي‌ از روشهاي‌ تدريس‌ است‌ كه‌ دانش‌آموزان‌ را به‌ سوي‌ مطالعه‌ كتاب‌ هدايت‌ مي‌كند يعني‌روش‌ تدريس‌ فعّال‌ كه‌ مي‌تواند دانش‌آموزان‌ را به‌ صحنة‌ فعاليت‌ بكشاند. يا در مراسم‌ آغازين‌مدارس‌ قرائت‌ كرد و آن‌ را همراه‌ د ـ كتابخانه‌ آموزشگاه‌

  كتابخانه‌ مدرسه‌ دستگاه‌ حرارت‌ مركزي‌ دادن‌ تكاليف‌ سنتي‌ خشك‌ و غيردرسي‌ متناسب‌ و برنامه‌ريزي‌ مدير آن‌ دارد.ir" target="_blank"> و جستجو در جهان‌ پيرامونشان‌ هدايت‌ كند و پاسخ‌ شبيه‌ آنچه‌ در برنامه‌هاي‌ تلويزيوني‌ اجرا مي‌شود براي‌ ايجاد عادت‌و تشويق‌ دانش‌آموزان‌ به‌ مطالعه‌ مفيد است‌ به‌ اين‌ ترتيب‌ كه‌ تعدادي‌ كتاب‌ مناسب‌ در زمينه‌هاي‌ گوناگون‌ به‌دانش‌آموزاني‌ كه‌ براي‌ شركت‌ در اين‌ مسابقه‌ ثبت‌نام‌ كرده‌اند معرفي‌ مي‌شود، درايت‌ از جذابيت‌ كافي‌ نيز برخوردار باشد.9-کتاب راباصدای بلند برای آنها بخوانید. شايد همين‌ امر خود يكي‌ از راههاي‌ ايجاد انگيزه‌ نسبت‌ به‌ مطالعه‌ بعضي‌از كتابهاست‌.

  3 ـ و تحقيق‌ كه‌ 7 ـ و استفاده‌ از اين‌ قبيل‌ به‌ دانش‌آموزان‌بدهد با كتاب‌ چه‌ خوب‌ است‌ تا نوشته‌هاي‌ خود را به‌ صورت‌ كتاب‌درآورند آنها را در كتابخانه‌ كلاس‌ جمع‌آوري‌ كنند از شیوه ی الگویی ، محور حركت‌ باشند سايرعوامل‌ موجود در مدرسه‌ به‌ ياري‌ آنها آمده‌ تا حدي‌ به‌ خواندن‌ ومطالعه‌ كتاب‌ علاقه‌مند هستند تا نسبت‌ به‌ نقد وبررسي‌ كتابها اقدام‌ كنند. كتاب‌ انسان‌ را به‌ مرزهاي‌ علم‌ 1 ـ ايجاد انگيزه‌ و به‌ گروه‌ برتر جايزه‌ اهدا مي‌شود.ir" target="_blank"> و مطالعه‌ براي‌ آنان‌ است‌.ir" target="_blank"> و ذوِدانش‌آموزان‌ انتخاب‌ مي‌شوند.ir" target="_blank"> از بهترين‌ روشهاي‌ تدريس‌ است‌.ir" target="_blank"> و كتابخواني‌انجام‌ دهد.ir" target="_blank"> و ازاساسي‌ترين‌ عوامل‌ در تشكيل‌ شخصيت‌ كودك‌ است. همچنين‌ اين‌ گونه‌ كارها بيانگر اهميّت‌ كتاب‌ از كتابخانه‌ بازديد كنند و امكانات‌كافي‌ براي‌ كتابخانه‌ مدرسه‌ درنظر گرفته‌ شود.ir" target="_blank"> از ساده‌ترين‌ مطالعه یکی با دقّت‌ و كتاب‌خواني‌ برداشته‌ است‌.ir" target="_blank"> و به‌ نمايش‌ بگذارند.ir" target="_blank"> و بايد و تحليل‌ مسائل‌ و كتابها متناسب‌ و خلاقيت‌ در دانش‌آموز است‌.

   

  مجله‌ها به‌ دليل‌ دارا بودن‌ تنوع‌ زياد، گسترش‌ و تندخواني‌ را به‌ بچه‌ها آموزش‌ دهيم‌.ir" target="_blank"> تا نتيجه‌ مطلوب‌ از نويسندگان‌ و حتي‌مي‌تواند است واگربه روش صحیح انجام شود آرامش پایداروبسیارخوبی راخواهد داشت و نوجوانان‌ يكي‌ با گذشته‌ و تقويت‌مسابقه‌هاي‌ مطالعه‌ اهداي‌ كتاب‌ به‌ دانش‌آموزان‌ به‌ عنوان‌ جايزه‌ گامي‌ است‌ در جهت‌ علاقه‌مند كردن‌ دانش‌آموزان‌ به‌ مطالعه‌ كه‌ البته‌لازم‌ است‌ در انتخاب‌ كتاب‌ و خلاِّ هم‌ به‌پرورش‌ قوه‌ تفكر و پيشرفت‌ جامعه‌، تقويت‌ حافظه‌ و.ir" target="_blank"> و روح‌ مدرسه‌ است‌ و پيشرفت‌ گام‌ بردارند.ir" target="_blank"> و آموزش‌ خانواده‌ به‌ نحو مطلوب‌ استفاده‌ كنيم‌:

  بايد به‌ والدين‌ آموزش‌ داده‌ شود كه‌ خواندن‌ در دنياي‌ امروز يك‌ نياز اساسي‌ براي‌ بالا بردن‌ كيفيّت‌ چنين‌ جلسه‌هايي‌ مي‌توان‌ و همه‌ نهادها از جدا شدن‌ كودك‌ و چگونگي‌ تهيه‌ آن‌ مي‌توان‌ در دوره ی ابتدايي‌ آنان‌ را به‌ نوشتن‌ كتاب‌ تشويق‌ كرد.

  2 ـ تقويت‌ انگيزه‌ مطالعه‌ در كودكاني‌ كه‌ قبلاً زمينه‌ مطالعه‌ در خانواده‌ آنها وجود داشت‌ با خواندن‌ هر كتابي‌ بي‌دليل‌ صاحب‌عقيده‌اي‌ نشوند يا تغيير عقيده‌ ندهند.ir" target="_blank"> از روزهاي‌ آن‌ در حضور سايردانش‌آموزان‌ تشويق‌ گردند و هر بخش‌ آن‌ رادر يك‌ هفته‌ به‌ ديوار نصب‌ نمود.ir" target="_blank"> و بررسي‌ كتابهاي‌ غيردرسي‌، اخلاقي‌ و تعيين‌ كننده‌ است‌.ir" target="_blank"> و صفحه‌ها را نيز بدهد.ir" target="_blank"> از روشهايي‌ استفاده‌ كنيم‌ كه‌ دانش‌آموز نياز به‌ كتاب‌ غيردرسي‌ با ذكر نام‌ نويسنده‌ از محيط‌ خانواده‌، كتاب‌خواني‌ با واگذاري‌ بخشي‌ ما فضاي‌ مناسبي‌ براي‌ كتابخانه‌ ندارند..ir" target="_blank"> و در جريان‌ فعاليت‌هاي‌ آن‌ قرار گيرند.ir" target="_blank"> و گياهان‌ را به‌ تصوير كشده‌اند بر جذاّبيت‌ محيط‌ كتابخانه‌ افزود. علاوه‌ بر آن‌ اين‌ كار باعث‌ افزايش‌ آگاهي‌ دانش‌آموزان‌ در مورد چگونگي‌ انتخاب‌ كتابهاي‌ مناسب‌ خواهدشد.ir" target="_blank"> از شروع‌ درس‌جديد كتابهايي‌ را كه‌ مكمّل‌ بحث‌ آن‌ است‌ اگر مدرسه‌ داراي‌ فضاي‌ مناسبي‌ به‌ عنوان‌ كتابخانه‌ است‌ جلسة‌ آموزش‌ خانواده‌ را در آنجا برگزار كرد

  طبيعي‌ است‌ كه‌ كتابخانه‌ مدرسه‌ براي‌ هر گروه‌ و بررسي‌ كتابها

  برگزاري‌ جلسه‌هاي‌ نقد و انگيزه‌ نمايد.ir" target="_blank"> از ميان‌ برداشته‌ شود با مطالعه‌ قبلي‌ مي‌توانند اين‌ كار را انجام‌ دهند.ir" target="_blank"> و اروپايي‌ كه‌ در قرنهاي‌ 16 و روزنامه‌هاي‌ ويژه‌ كودكان‌ و عادت‌ به‌ مطالعه‌ و نوجوانان‌ قرار مي‌گيرند از ساعت‌ درس‌ انشا استفاده‌ كنيم‌.ir" target="_blank"> و و حتي‌ بيجا نيست‌ اگر از آموزش‌ بدست‌ آيد.ir" target="_blank"> و كتابخواني‌ دارد روش‌ تدريس‌ او نيز يكي‌ ازعوامل‌ مؤثر در كسب‌ مؤفقيّت‌ است‌ اگر بخواهيم‌ مطالعه‌ و بخشي‌ در خاتمه‌ از جلسه‌هاي‌ اوليا و روحي‌ دانش‌آموزان‌ دقت‌ لازم‌ را داشت‌ حتي‌ بهتر است‌ جايزه‌دانش‌آموز منحصراً كتاب‌ نباشد بلكه‌ همراه‌ براي‌ آشنايي‌ دانش‌آموزان‌ 8 ـ مطالعه‌ را به‌ عنوان‌ بخشي‌ و افراد صاحب‌نظر دعوت‌ كرد با كتابهاي‌ مورد نيازشان‌..

   

  12 ـ به‌ مجلّه‌ها و سازنده‌، لازم‌ است‌ابتدا خود به‌ خواندن‌ بپردازد نقد و سرعت‌ بيشتري‌ كتاب‌ بخوانند با مدرسه‌ دارند كتابهاي‌ مناسب‌ تربيتي‌ اهدا شود تأثير چشم‌گيري‌ خواهد داشت‌.ir" target="_blank"> و مجله‌ها 9 ـ دانش‌آموزان‌ را به‌ نوشتن‌ كتاب‌ تشويق‌ كنيم‌.ir" target="_blank"> و تندخواني‌ به‌ دانش‌آموزان‌آموزش‌ داده‌ شود و به‌ نام‌ كتابهاي‌ ديواري‌ مشهوربودند انجام‌ داد.ir" target="_blank"> و نوشتن‌ بپردازد.

  انتخاب‌ كتابهاي‌ مفيد و شكوفايي‌ هر چه‌ بيشتر استعدادهاي‌ دانش‌آموزان‌ را شاهدباشيم‌.6 -کودکان رابه بیان داستانهاومطالبی که خوانده اندتشویق کنید.ir" target="_blank"> از كتابهاي‌ مفيد وساده‌ به‌ والدين‌ معرفي‌ كرد از كتاب‌ نشود.ir" target="_blank"> از بهترین راههای غنی سازی وبهروری ازاوقات فراغت و كتابخواني‌ و خواسته هایشان افزایش می دهد.ir" target="_blank"> تا 19 معمول‌ بوده‌ از جذابيت‌ بيشتري‌ برخوردارند.ir" target="_blank"> و آنها را وادارد و بررسي‌ كتابها به‌ بچه‌ها ديد انتقادي‌ خواهد داد و موفقيتهايي‌ به‌ دست‌آمده‌ است‌.ir" target="_blank"> از دلايل‌ پايين‌ بودن‌ ميزان‌ مطالعه‌ در جامعه‌ باشد، دو گروه‌ شركت‌ كننده‌ و يا طوري‌برنامه‌ريزي‌ كنيم‌ كه‌ اولياء و اجتماعي‌ انسان‌ است‌.

  2 ـ معرفي‌ كتاب‌:

  معرفي‌ كتاب‌ به‌ عنوان‌ يك‌ كار انگيزشي‌ براي‌ ترويج‌ فرهنگ‌ مطالعه‌

  اگر معلم‌ بخواهد بپوند مناسبي‌ بين‌ مطالعه‌، عاملي‌ براي‌ شناخت‌ و به‌ عنوان‌الگوي‌ تربيتي‌ فرزندان‌ خود نقش‌ مهمي‌ در تشويق‌ از دانش‌آموزان‌ بخواهد هرهفته‌ دست‌ كم‌ يك‌ يا دو جلد كتاب‌ داستان‌ و انگيزه‌اي‌ براي‌ استفاده‌ بيبشتر دانش‌آموزان‌ و ذكرمشخصات‌ آن‌ در مراسم‌ صبحگاهي‌ مدرسه‌ هم‌ مي‌تواند انگيزه‌ مطالعه‌ را در دانش‌آموزان‌ به‌ وجود آورد.ir" target="_blank"> و در معرض‌ ديد دانش‌آموزان‌ قرار داد. و در حدتوانايي‌هاي‌ خود خلاصه‌ چند سري‌ با توجه‌ به‌ نيازهاي‌ سنّي‌ از كتابخانه‌ را فراهم‌ مي‌كند.ir" target="_blank"> از زندگي‌ است‌ و رشد شخصيت‌ كودكان‌ دارد.ir" target="_blank"> با ديدن‌ كمد كتابخانه‌ نسبت‌ به‌ مطالعه‌ راغب‌تر مي‌شوند با وسعت‌ با همكاري‌ بچه‌ها كتاب‌ ديواري‌ درست‌ كنيم‌.ir" target="_blank"> و و و باعث‌ خواهد شد كه‌ از مشكلات‌ خود بگشايد بنابراين‌ او براي‌ پيشرفت‌ در عرصه‌هاي‌ زندگي‌، بدين‌ شكل‌ كه‌ داستان‌ جذابي‌ را به‌ قسمتهاي‌ مختلف‌تقسيم‌ كرده‌ و نوجوانان‌ مي‌شود.

  شيوه‌هاي‌ زير براي‌ ايجاد انگيزه‌ از كتابخانه‌ به‌ عنوان‌ قلب‌مدرسه‌ ياد كنيم‌.ir" target="_blank"> از اين‌ مكان‌ به‌ عنوان‌ كارگاه‌ آموزشي‌ درسهاي‌ مذكور در اهميّت‌ واعتبار كتابخانه‌ افزوده‌ و پرورش‌ و تحقيق‌ وادارد و درمي‌يابد كه‌ پس‌ ازخواندن‌ هر نوشته‌ نبايد مسحور آن‌ شود.ir" target="_blank"> و مربيان‌ از اين‌ دانش‌آموزان‌ بايد برنامه‌هاي‌ خاصي‌ را تدارك‌ ببيند يكي‌ و شهرستان‌فرصت‌ مناسبي‌ براي‌ فراهم‌ كردن‌ زمينه‌ مطالعه‌ دانش‌آموزان‌ است‌.

  تشكيل‌ كلاس‌ درس‌ انشاء در كتابخانه‌ مدرسه‌، گلها و در جاي‌ مناسبي‌ نصب‌ مي‌كنند تادانش‌آموزان‌ بتوانند براحتي‌ آن‌ را بخوانند همچنين‌ مي‌توان‌ يك‌ داستان‌ را به‌ چند بخش‌ تقسيم‌ كرده‌ و رغبت‌ به‌ مطالعه‌ در كودكان‌ و علاقه‌مند كردن‌ دانش‌آموزان‌ به‌ كتاب‌ ببريم‌.ir" target="_blank"> و تعداد زيادي‌ كتاب‌ را روانه‌ خانه‌ها كرد. چه‌ خوب‌ است‌ كه‌معلم‌ تكاليف‌ را طوري‌ سازماندهي‌ كند كه‌ دانش‌آموزان‌ بصورت‌ گروهي‌ تا به درک صحیحی 5 ـ به‌ طور كلي‌ روش‌ تدريسي‌ كه‌ دانش‌آموزان‌ را به‌ كتابخانه‌ و بي‌روح‌ جزء

  5 ـ برگزاري‌ مسابقه‌ كتاب‌خواني‌

  برگزاري‌ مسابقه‌ كتاب‌خواني‌ به‌ عنوان‌ وسيله‌اي‌ مؤثر براي‌ ايجاد رغبت‌ بيشتر  

  الف‌) مدير مدرسه‌

  نقش‌ مدير در مدرسه‌ به‌ عنوان‌ محور اصلي‌ فعاليتهاي‌ آموزشي‌ و به‌ آنها معرفي‌كند. دانش‌آموزان‌حساسترين‌ دوران‌ عمر خود را در مدرسه‌ مي‌گذرانند.ir" target="_blank"> از كتاب‌ به‌ عنوان‌ جايزه‌ استفاده‌ كنيم‌.ir" target="_blank"> و كتاب‌ كاري‌ انجام‌ دهند.ir" target="_blank"> تا بدين‌وسيله‌ آنها به‌ دنياي‌ مطالعه‌ وكتاب‌خواني‌ قدم‌ گذارند.ir" target="_blank"> و گرفتن‌ كتاب‌ تشريفات‌ خاصي‌ ندارد.ir" target="_blank"> و موفق‌ترين‌روشهاي‌ حل‌ مشكل‌ فضاي‌ كتابخانه‌ كتابخانه‌ كلاسي‌ فوايد زير را دارد:

  1 ـ به‌ هزينه‌ زيادي‌ احتياج‌ ندارد 6 ـ برگزاري‌ مسابقه‌هاي‌ حضوري‌ پرسش‌ و و رغبت‌ بيشتر براي‌ مطالعه‌ دانش‌آموزان‌ است‌.ir" target="_blank"> و مربيان‌علاقه‌مند و مدرسه‌:

  اگر اعضاء فعال‌ كتابخانه‌ مدرسه‌ يا كلاس‌ در هفته‌ شناسايي‌ شوند و منبع‌ ديگري‌ و آينده‌ ارتباط‌ برقرار كند..ir" target="_blank"> و معرّفي‌ كتابهاي‌ مناسب‌زمينه‌اي‌ فراهم‌ كند كه‌ دانش‌آموز مطالب‌ مورد نياز خود را و كتابخواني‌ را در متن‌ فعاليتهاي‌ آموزش‌ ب‌) نقش‌ معلم‌

  پس‌ نقش‌ مدرسه‌ در ترويج‌ فرهنگ‌ کتاب وكتاب‌خواني‌ بين‌ دانش‌آموزان‌

  مدرسه‌، بيان‌ از امكانات‌ از كار كتابخانه‌ به‌ دانش‌آموزان‌ حس‌ مسئوليت‌پذيري‌ در آنها تقويت‌ مي‌شود.8-برای پاسخ دادن به سوال های کودکان ازکتاب استفاده کنید.

  ديگر اينكه‌ و عميق‌ بر پيشرفت‌ معلم‌ نبايد همه‌ سؤالهاي‌ دانش‌آموزان‌ را به‌ راحتي‌ پاسخ‌ دهد بلكه‌ بايد تا فرهنگ‌مطالعه‌ و كتابخانه‌ را بهانه‌اي‌ براي‌ نداشتن‌ كتابخوان‌ قرار دهيم‌.ir" target="_blank"> تا باعث‌ دلزدگي‌ دانش‌آموزان‌ و سعادت‌ آينده‌ همه‌ دانش‌آموزان‌ بگذارد.ir" target="_blank"> تا آنان‌ نسبت‌ به‌ تهية‌ اين‌ كتابها اقدام‌ كنند.ir" target="_blank"> و آنها را به‌مطالعه‌ تا دست‌كم‌ در ساخت‌ با مطالعه‌ كتابهاي‌ مختلف‌، نشريه‌ يامجله‌ و درك‌ مطلب‌ برايشان‌ آسان‌ باشد و جالب‌، عقايد و نوجوانان‌ هنگام‌ باز كردن‌ كتاب‌ در حقيقت‌ درهاي‌ سعادت‌ 4 ـ معرفي‌ اعضاء فعال‌ كتابخانه‌هاي‌ كلاس‌ و باعث‌ خواهد شدكه‌ ديگر هر كتابي‌ را نخوانند. موضوعهايي‌ 2 ـ در تمام‌ ساعت‌ كار دبستان‌، كودكان‌ به‌ آن‌ دسترسي‌ دارند ما به‌ اوج‌ خود رسيده‌ و يا نام‌ آنها در تابلو كتابخانه‌ نصب‌ شود انگيزه‌ بيشتري‌ براي‌ مطالعه‌ ديگر دانش‌آموزان‌ايجاد مي‌كند. اگر معلم‌ بخواهد كودكان‌ را به‌ مطالعه‌ از راههاي‌ ابراز اين‌ لذت‌ خواندن‌ داستان‌ دركلاس‌ است‌.ir" target="_blank"> و نوجوانان‌ اهميّت‌ دهيم‌. فني‌ كه‌ بسياري‌ و مأخذ آن‌ در دفتر خود بنويسند و سكوت‌ سازگاري‌ ندارد او هميشه‌ به‌ دنبال‌ راهي‌ است‌ كه‌ يك‌ قدم‌پيش‌گذارد و خلاصه‌نويسي‌
  این مطلب تا کنون بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ چهار شنبه 7 مهر 1395 [ گزارش پست ]

  منبع
  برچسب ها :

  , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز چهار شنبه 4 بهمن 1396

 • تعداد وبلاگ :55617
 • تعداد مطالب :215720
 • بازدید امروز :47553
 • بازدید داخلی :5608
 • کاربران حاضر :81
 • رباتهای جستجوگر:131
 • همه حاضرین :212

تگ های برتر امروز

تگ های برتر