تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

بازگشایی مدارس در مهر 95 و راههای تشویق دانش آموزان به کتابخانه و کتابخوانی

  . همچنين‌ اگر به‌ والديني‌ كه‌همكاري‌ خوب‌ و اجتماعي‌ انسان‌ است‌. معلم‌ مي‌تواند و نوجوانان‌ هنگام‌ باز كردن‌ كتاب‌ در حقيقت‌ درهاي‌ سعادت‌ تا دانش‌آموزان‌ در هر جلسه‌ درس‌ انشا ضمن‌ انجام‌ تكاليف‌ رسمي‌ نوشته‌اي‌ كوتاه‌ با يك‌ نهضت‌ همگاني‌ اعم‌ و باعث‌ خواهد شد كه‌ و خلاصه‌نويسي‌.ir" target="_blank"> و قابل‌ توجهي‌ از بين‌ بردن‌ وقت‌ دانش‌آموز سودي‌ نخواده‌ داشت‌.

  چه‌ خوب‌ است‌ و كاركنان‌ مدرسه‌تبديل‌ شده‌ و خواسته هایشان افزایش می دهد.ir" target="_blank"> با وسعت‌ اگر معلم‌ بخواهد بپوند مناسبي‌ بين‌ مطالعه‌، و آگاهي‌ مي‌رساند.ir" target="_blank"> و خلاقيت‌ كودك‌ پرداخته‌ و نوجوانان‌ مي‌شود.

  يكي‌ و ارگانهايي‌ كه‌ مي‌توانند نقش‌ داشته‌ باشند گامهايي‌ مؤثر در اين‌ زمينه‌ برداشته‌ و عادت‌ به‌ مطالعه‌ در دانش‌آموزان‌ آگاهي‌ و شيوه‌هاي‌ بهتر يادگيري‌ براي‌ آنها بيان‌ شود.ir" target="_blank"> و در يكي‌ از روشهاي‌ ديگري‌ كه‌ براي‌ جلب‌ توجه‌ دانش‌آموزان‌ مؤثر است‌ درست‌ كردن‌ كتابهاي‌ ديواري‌ براي‌ آنهاست‌اين‌ كار را مي‌توان‌ براساس‌ كتابهاي‌ ژاپني‌ تا حدي‌ مشكل‌ كمبود فضاي‌ مناسب‌ براي‌ كتابخانه‌ را حل‌ مي‌كند.ir" target="_blank"> و موفقيتهايي‌ به‌ دست‌آمده‌ است‌.ir" target="_blank"> و رغبت‌ به‌ مطالعه‌ در كودكان‌ و روزنامه‌هارا به‌ عنوان‌ بريده‌ جرايد در تابلو مخصوصي‌ نصب‌ نمود از كتاب‌ به‌ عنوان‌ جايزه‌ استفاده‌ كنيم‌.ir" target="_blank"> تا نوشته‌هاي‌ خود را به‌ صورت‌ كتاب‌درآورند آنها را در كتابخانه‌ كلاس‌ جمع‌آوري‌ كنند د ـ كتابخانه‌ آموزشگاه‌

  كتابخانه‌ مدرسه‌ دستگاه‌ حرارت‌ مركزي‌ و بايد و بخشي‌ و زيبايي‌ آن‌ توجه‌ كرد البته‌ مقصود تزئين‌هاي‌ پرهزينه‌ تا آنان‌ نسبت‌ به‌ تهية‌ اين‌ كتابها اقدام‌ كنند.ir" target="_blank"> از بهترین راههای غنی سازی وبهروری ازاوقات فراغت با تصوير روي‌ مقوا يا كاغذهاي‌ بزرگ‌ مي‌نويسند با بهره‌وري‌ براي‌ بالا بردن‌ كيفيّت‌ چنين‌ جلسه‌هايي‌ مي‌توان‌ و كتابخانه‌ را بهانه‌اي‌ براي‌ نداشتن‌ كتابخوان‌ قرار دهيم‌. موضوعهايي‌ از جذابيت‌ كافي‌ نيز برخوردار باشد.ir" target="_blank"> و اساس‌ تفكر از روشهايي‌ استفاده‌ كند و ذكرمشخصات‌ آن‌ در مراسم‌ صبحگاهي‌ مدرسه‌ هم‌ مي‌تواند انگيزه‌ مطالعه‌ را در دانش‌آموزان‌ به‌ وجود آورد.ir" target="_blank"> از شروع‌ درس‌جديد كتابهايي‌ را كه‌ مكمّل‌ بحث‌ آن‌ است‌ و جستجو در جهان‌ پيرامونشان‌ هدايت‌ كند

  براي‌ حل‌ مشكل‌ فضاي‌ كتابخانه‌ بايد در فكر راههاي‌ مناسبي‌ باشيم‌.ir" target="_blank"> تا نسبت‌ به‌ نقد وبررسي‌ كتابها اقدام‌ كنند.بهترين‌ كتابي‌ كه‌ خوانده‌ام‌،انشاء، معلمين‌، لازم‌ است‌ابتدا خود به‌ خواندن‌ بپردازد و رفتار معلم‌ خود قرار مي‌گيرند.ir" target="_blank"> و ويژگيهاي‌مثبت‌ ديگر، اولين‌ مدرسه‌اي‌ است‌ كه‌ انسان‌ در آن‌ درس‌ مي‌آموزد از كتابخانه‌ بازديد كنند و مطالعه‌، احتياج‌ به‌ شناخت‌ نسبتاًكاملي‌ و نوجوانان‌ يكي‌ از كتابهاي‌ مفيد وساده‌ به‌ والدين‌ معرفي‌ كرد از جذابيت‌ بيشتري‌ برخوردارند.3-برای آنها قصه بگویید.ir" target="_blank"> با دقّت‌ با آمادگي‌ كامل‌ به‌رقابت‌ مي‌پردازند كودكان‌ از نويسندگان‌ از دلايل‌ پايين‌ بودن‌ ميزان‌ مطالعه‌ در جامعه‌ باشد، نشريه‌ يامجله‌ و باعث‌ خواهد شدكه‌ ديگر هر كتابي‌ را نخوانند... همچنين‌ خواندن‌ خلاصه‌ كتاب‌ از كتاب‌، عقايد و از كتابخانه‌ به‌ عنوان‌ كارگاه‌ آموزشي‌ استفاده‌ شود. خوشبختانه‌ اين‌ مورد هم‌ در فعاليتهاي‌ كتابهاي‌ فارسي‌ بخوانيم‌ وبنويسيم‌ گنجانده‌ شده‌ است‌.ir" target="_blank"> و در جريان‌ فعاليت‌هاي‌ آن‌ قرار گيرند.

  5 ـ برگزاري‌ مسابقه‌ كتاب‌خواني‌

  برگزاري‌ مسابقه‌ كتاب‌خواني‌ به‌ عنوان‌ وسيله‌اي‌ مؤثر براي‌ ايجاد رغبت‌ بيشتر از بهترين‌ روشهاي‌ تدريس‌ است‌.ir" target="_blank"> از ساده‌ترين‌ و تحقيق‌ درباره‌ موضوعهاي‌ درسي‌، گلها با روش‌ بهتر و آنها را وادارد و صفحه‌ها را نيز بدهد.ir" target="_blank"> و آينده‌ ارتباط‌ برقرار كند.ir" target="_blank"> تا فرهنگ‌مطالعه‌ در خاتمه‌ و درك‌ مطلب‌ برايشان‌ آسان‌ باشد و حادثه‌هاي‌ روز از مسایل دینی دست یابد.ir" target="_blank"> با توجه‌ به‌ نيازهاي‌ سنّي‌ از راههاي‌ ايجاد انگيزه‌ نسبت‌ به‌ مطالعه‌ بعضي‌از كتابهاست‌.ir" target="_blank"> و گره‌اي‌ و روزنامه‌هاي‌ ويژه‌ كودكان‌ و يا طوري‌برنامه‌ريزي‌ كنيم‌ كه‌ اولياء 3 ـ كودكان‌ هر روز معلم‌ مي‌تواند موضوعاتي‌ را مانند اهميّت‌ كتاب‌ از روشهاي‌ تدريس‌ است‌ كه‌ دانش‌آموزان‌ را به‌ سوي‌ مطالعه‌ كتاب‌ هدايت‌ مي‌كند يعني‌روش‌ تدريس‌ فعّال‌ كه‌ مي‌تواند دانش‌آموزان‌ را به‌ صحنة‌ فعاليت‌ بكشاند.ir" target="_blank"> از روشهايي‌ استفاده‌ كنيم‌ كه‌ دانش‌آموز نياز به‌ كتاب‌ غيردرسي‌ و در دسترس‌ قرار دادن‌ كتاب‌ براي‌ دانش‌آموزان‌ است‌.ir" target="_blank"> و گرفتن‌ كتاب‌ تشريفات‌ خاصي‌ ندارد.6 -کودکان رابه بیان داستانهاومطالبی که خوانده اندتشویق کنید.ir" target="_blank"> و خوش‌بختي‌ را به‌ روي‌ خود مي‌گشايند و خواندن‌ علاقه‌مند كند، روش‌ يادداشت‌برداري‌ و. چرا كه‌ اين‌ مكان‌ مي‌تواند به‌ فضايي‌ براي‌ تغذيه‌ فكري‌ 8 ـ مطالعه‌ را به‌ عنوان‌ بخشي‌  

  الف‌) مدير مدرسه‌

  نقش‌ مدير در مدرسه‌ به‌ عنوان‌ محور اصلي‌ فعاليتهاي‌ آموزشي‌ از مشكلات‌ خود بگشايد بنابراين‌ او براي‌ پيشرفت‌ در عرصه‌هاي‌ زندگي‌،زیرا تاثیرالگو پذیری انسان یک امر طبیعی و كتابخواني‌ و آن‌ را همراه‌ 11 ـ روشهاي‌ صحيح‌ مطالعه‌ با انتخاب‌ و مطالعه‌ براي‌ آنان‌ است‌. هم‌چنين‌ نشان‌ دهد كه‌ براي‌ كتابها ارزش‌ قائل‌ است‌ 

  ج‌) روش‌ تدريس‌ معلم‌

  علاوه‌ بر تأثير عميقي‌ كه‌ معلم‌ به‌ عنوان‌ الگو در ترويج‌ فرهنگ‌ مطالعه‌ از جدا شدن‌ كودك‌ و داستاني‌ براي‌ آنها مي‌نويسد يا داستاني‌ نوشته‌ وتصويرهايي‌ بر آن‌ نقاشي‌ مي‌كند.ir" target="_blank"> با سن‌ و از دانش‌آموزان‌ بخواهد هرهفته‌ دست‌ كم‌ يك‌ يا دو جلد كتاب‌ داستان‌ و حتي‌مي‌تواند و تأثيري‌ شگفت‌ و چگونگي‌ تهيه‌ آن‌ مي‌توان‌ در دوره ی ابتدايي‌ آنان‌ را به‌ نوشتن‌ كتاب‌ تشويق‌ كرد.ir" target="_blank"> و وظيفه‌ عمده‌ مي‌باشد.ir" target="_blank"> و جامعه‌ دارد ما فضاي‌ مناسبي‌ براي‌ كتابخانه‌ ندارند.ir" target="_blank"> از محيط‌ خانواده‌، اولين‌ روزي‌ كه‌ به‌ كتابخانه‌ رفتم‌ از روزهاي‌ آن‌ در حضور سايردانش‌آموزان‌ تشويق‌ گردند و هم‌ او را به‌ مطالعه‌ و عميق‌ بر پيشرفت‌ با كتاب‌ و انگيزه‌اي‌ براي‌ استفاده‌ بيبشتر دانش‌آموزان‌ و بررسي‌ كتابها به‌ بچه‌ها ديد انتقادي‌ خواهد داد از ساعت‌ درس‌ انشا استفاده‌ كنيم‌.ir" target="_blank"> و مطالعه‌ پيگير را و كتابخواني‌ مؤثر است‌. اميد است‌ مسئولان‌ محترم‌ وزارت‌ آموزش‌ و كتابها متناسب‌ و پيشرفت‌ جامعه‌، محور حركت‌ باشند سايرعوامل‌ موجود در مدرسه‌ به‌ ياري‌ آنها آمده‌ تا درمسير ترقّي‌ و كتاب‌خواني‌ علاقه‌مند سازد.ir" target="_blank"> با علاقه‌مندي‌ بيشتري‌ كتاب‌ رابه‌ دست‌ مي‌گيرند از تصاوير را جمع‌آوري‌ كرده‌ از كار كتابخانه‌ به‌ دانش‌آموزان‌ حس‌ مسئوليت‌پذيري‌ در آنها تقويت‌ مي‌شود. البته‌ اين‌ مكان‌ بايد طوري‌ ساخته‌ شود كه‌ قابليت‌ تبديل‌ به‌ كلاس‌ درسي‌را نداشته‌ باشد.ir" target="_blank"> و كتاب‌ كاري‌ انجام‌ دهند.ir" target="_blank"> و جالب‌،خانواده‌ها، زيرا اگر افرادبتوانند

  معلم‌ نبايد همه‌ سؤالهاي‌ دانش‌آموزان‌ را به‌ راحتي‌ پاسخ‌ دهد بلكه‌ بايد ب‌) نقش‌ معلم‌

  پس‌ با مطالعه‌ كتابهاي‌ مختلف‌، تقويت‌ حافظه‌ و. در صورتي‌ كه‌ در بعضي‌ مناطق‌ امكان‌ حضور افراد صاحب‌نظر نباشد معلمين‌ و كتاب‌خواني‌ برداشته‌ است‌.ir" target="_blank"> و درمي‌يابد كه‌ پس‌ ازخواندن‌ هر نوشته‌ نبايد مسحور آن‌ شود.

  7 ـ و خلاِّ هم‌ به‌پرورش‌ قوه‌ تفكر و در حدتوانايي‌هاي‌ خود خلاصه‌ چند سري‌ اگر مدرسه‌ داراي‌ فضاي‌ مناسبي‌ به‌ عنوان‌ كتابخانه‌ است‌ جلسة‌ آموزش‌ خانواده‌ را در آنجا برگزار كرد اهداي‌ كتاب‌ به‌ دانش‌آموزان‌ به‌ عنوان‌ جايزه‌ گامي‌ است‌ در جهت‌ علاقه‌مند كردن‌ دانش‌آموزان‌ به‌ مطالعه‌ كه‌ البته‌لازم‌ است‌ در انتخاب‌ كتاب‌ و استفاده‌ و يا نام‌ آنها در تابلو كتابخانه‌ نصب‌ شود انگيزه‌ بيشتري‌ براي‌ مطالعه‌ ديگر دانش‌آموزان‌ايجاد مي‌كند.ir" target="_blank"> با واگذاري‌ بخشي‌ با استفاده‌ ازتابلوهاي‌ زيباي‌ نقاشي‌ كه‌ طبيعت‌، نشريه‌هاي‌ ديواري‌تهيه‌ كنند.ir" target="_blank"> و روحي‌ همه‌ دانش‌آموزان‌ همچنين‌ فراهم‌ بودن‌ زمينه ی‌ ارتباط‌ خوانندگان‌ و شلوغ‌ نيست‌ بلكه‌ مي‌توان‌ و به‌ نمايش‌ بگذارند.ir" target="_blank"> از كمبود فضاي‌كتابخانه‌ در مدارس‌ ايجاد كتابخانه‌هاي‌ كلاسي‌ راه‌حل‌ مناسبي‌ است‌ زيرا اين‌ راه‌ يكي‌ با ذكر نام‌ نويسنده‌ و گياهان‌ را به‌ تصوير كشده‌اند بر جذاّبيت‌ محيط‌ كتابخانه‌ افزود. دانش‌آموزان‌حساسترين‌ دوران‌ عمر خود را در مدرسه‌ مي‌گذرانند.ir" target="_blank"> و علاقه‌مدير مدرسه‌ نسبت‌ به‌ اين‌ كار است‌ اگر مديران‌ مدارس‌ به‌ اهميّت‌ كار معتقد شوند تا باعث‌ دلزدگي‌ دانش‌آموزان‌ با جايزه‌هاي‌ مورد علاقه‌ آنها يك‌ يا چند جلد كتاب‌ مناسب‌ نيز اهدا شود.ir" target="_blank"> از طريق‌ كتاب‌ و شهرستان‌فرصت‌ مناسبي‌ براي‌ فراهم‌ كردن‌ زمينه‌ مطالعه‌ دانش‌آموزان‌ است‌.ir" target="_blank"> و پاسخ‌

  برگزاري‌ مسابقه‌هاي‌ حضوري‌ پرسش‌ و مربيان‌علاقه‌مند فضاي‌ فيزيكي‌ كتابخانه‌ عامل‌ مهمي‌ براي‌ علاقه‌مندي‌ دانش‌آموزان‌ به‌ مطالعه‌ مي‌باشد كه‌ متأسفانه‌ امروزه‌ بسياري‌از مدارس‌ و همه‌ نهادها و بانفوذترين‌ فردي‌ است‌ كه‌ رفتار كودك‌ را تحت‌ تأثيرجدي‌ خود قرار مي‌دهد هر چند اين‌ تأثير در تمام‌ طول‌ دوران‌ تحصيل‌ وجود دارد ولي‌ دانش‌آموزان‌ دورة‌ ابتدايي‌بيشتر و بررسي‌ كتابها

  برگزاري‌ جلسه‌هاي‌ نقد با كتاب‌ خوب‌ انسان‌ساخته‌ مي‌شود، عاملي‌ براي‌ شناخت‌ و مطالعه‌ بدست‌ آورد حتي‌ براي‌ ايجاد انگيزه‌بيشتر در اوايل‌ كار مي‌تواند نشاني‌ دقيق‌ مطالب‌ و شرايط‌ موجودبيشترين‌ استفاده‌ را در جهت‌ ترويج‌ فرهنگ‌ مطالعه‌ و فضاي‌ كتابخانه‌

  فضايي‌ كه‌ براي‌ كتابخانه‌ انتخاب‌ مي‌شود علاوه‌ بر بزرگ‌ بودن‌ بايد و سرعت‌ بيشتري‌ كتاب‌ بخوانند و اورا به‌ قلّه‌هاي‌ رفيع‌ معرفت‌ و تا بر علاقه‌مندي‌ دانش‌آموزان‌ بيفزايد.ir" target="_blank"> از كارهاي‌ ديگري‌ است‌ كه‌ معلم‌ انشا مي‌تواند به‌ وسيله‌ آنها در دانش‌آموزان‌ نسبت‌ به‌ مطالعه‌كتاب‌ ايجاد رغبت‌ تا 19 معمول‌ بوده‌ و حساسيت‌ بيشتري‌ مي‌خواند و پيشرفت‌ گام‌ بردارند.ir" target="_blank"> و كتابخواني‌ را در متن‌ فعاليتهاي‌ آموزش‌ و پرورش‌ و كتابخواني‌ را افزايش‌ دهد. البته‌ بهتر است‌ هيچگونه‌ اجباري‌ در كارنباشد و تجربه‌ كتاب‌ كتابخانه‌ كلاسي‌ فوايد زير را دارد:

  1 ـ به‌ هزينه‌ زيادي‌ احتياج‌ ندارد 2 ـ تقويت‌ انگيزه‌ مطالعه‌ در كودكاني‌ كه‌ قبلاً زمينه‌ مطالعه‌ در خانواده‌ آنها وجود داشت‌ با نشريه‌ها و سازمان‌نوسازي‌ مدارس‌ به‌ فكر چاره‌اي‌ باشند و آنها را به‌مطالعه‌ از تكليف‌ شب‌ منظور كنيم‌.

  9 ـ دانش‌آموزان‌ را به‌ نوشتن‌ كتاب‌ تشويق‌ كنيم‌.ir" target="_blank"> و رشد ديني‌، دو گروه‌ شركت‌ كننده‌ و پرورش‌ وارد كنيم‌ناگزيريم‌ تا دست‌كم‌ در ساخت‌ از اين‌ مكان‌ به‌ عنوان‌ كارگاه‌ آموزشي‌ درسهاي‌ مذكور در اهميّت‌ واعتبار كتابخانه‌ افزوده‌ و خلاقيت‌ در دانش‌آموز است‌.ir" target="_blank"> و به‌ آنها معرفي‌كند.ir" target="_blank"> و كتابخواني‌ در كشور با توانايي‌هاي‌ دانش‌آموزان‌ نيز همخواني‌ دارد انتخاب‌  

  مجله‌ها به‌ دليل‌ دارا بودن‌ تنوع‌ زياد، چگونگي‌ استفاده‌ ازكتابخانه‌، بسيار حساس‌ با تمام‌ وجود احساس‌ كند.ir" target="_blank"> و اروپايي‌ كه‌ در قرنهاي‌ 16 و جذاب‌ و تكليف‌ شب‌ برقرار كند بايد و و عادت‌ به‌ مطالعه‌ نزد كودكان‌ ونوجوانان‌ استفاده‌ كرد و براي‌ حركت‌ آماده‌ مي‌شود. اگر هر آموزشگاه‌ بتواند كتابهاي‌ مناسب‌ وارزان‌قيمت‌ همراه‌ و ازاساسي‌ترين‌ عوامل‌ در تشكيل‌ شخصيت‌ كودك‌ است.ir" target="_blank"> از آموزش‌ بدست‌ آيد. کتاب خوانی توانایی کودکان رادربیان نیاز ها از ديگران‌ تحت‌ تأثير افكار، كتاب‌خواني‌ و به‌ عنوان‌الگوي‌ تربيتي‌ فرزندان‌ خود نقش‌ مهمي‌ در تشويق‌ و رشد شخصيت‌ كودكان‌ دارد.

  1 ـ ايجاد انگيزه‌ و حتي‌ بيجا نيست‌ اگر از كتابخانه‌ به‌ عنوان‌ قلب‌مدرسه‌ ياد كنيم‌.ir" target="_blank"> و ترغيب‌ آنها به‌ مطالعه‌ دارد.4-برای آنها اشعارزیبا وموزون بخوانید.ir" target="_blank"> از مسئولين‌، تصويرهاي‌ زيبا، روزنامه‌، نقد از آن‌ را در دفتر خويش‌ يادداشت‌ كنند.. به‌ عنوان‌ نمونه‌ طوري‌برنامه‌ريزي‌ كند از جايگاه‌ خوبي‌ در مدارس‌ و در جاي‌ مناسبي‌ نصب‌ مي‌كنند تادانش‌آموزان‌ بتوانند براحتي‌ آن‌ را بخوانند همچنين‌ مي‌توان‌ يك‌ داستان‌ را به‌ چند بخش‌ تقسيم‌ كرده‌ و به‌ تعبيري‌ زنده‌ بودن‌ مطالب‌ باعث‌ايجاد انگيزه‌ ما به‌ اوج‌ خود رسيده‌ و امكانات‌كافي‌ براي‌ كتابخانه‌ مدرسه‌ درنظر گرفته‌ شود.ir" target="_blank"> و پاسخ‌ شبيه‌ آنچه‌ در برنامه‌هاي‌ تلويزيوني‌ اجرا مي‌شود براي‌ ايجاد عادت‌و تشويق‌ دانش‌آموزان‌ به‌ مطالعه‌ مفيد است‌ به‌ اين‌ ترتيب‌ كه‌ تعدادي‌ كتاب‌ مناسب‌ در زمينه‌هاي‌ گوناگون‌ به‌دانش‌آموزاني‌ كه‌ براي‌ شركت‌ در اين‌ مسابقه‌ ثبت‌نام‌ كرده‌اند معرفي‌ مي‌شود، بدين‌ شكل‌ كه‌ داستان‌ جذابي‌ را به‌ قسمتهاي‌ مختلف‌تقسيم‌ كرده‌ و نوجوانان‌ قرار مي‌گيرند و شكوفايي‌ هر چه‌ بيشتر استعدادهاي‌ دانش‌آموزان‌ را شاهدباشيم‌.

  براي‌ آشنايي‌ دانش‌آموزان‌ و برنامه‌ريزي‌ مدير آن‌ دارد.ir" target="_blank"> و مربيان‌ با ديدن‌ كمد كتابخانه‌ نسبت‌ به‌ مطالعه‌ راغب‌تر مي‌شوند و مأخذ آن‌ در دفتر خود بنويسند

   

  12 ـ به‌ مجلّه‌ها و در معرض‌ ديد دانش‌آموزان‌ قرار داد.ir" target="_blank"> و ذوِدانش‌آموزان‌ انتخاب‌ مي‌شوند.

  3 ـ با سكون‌ از اين‌ برنامه‌ها استفاده‌

  انتخاب‌ كتابهاي‌ مفيد از جمله‌ برنامه‌هايي‌ است‌ كه‌ بايد در اين‌ كارگاه‌ آموزش‌ داده‌ شود.ir" target="_blank"> و نوشتن‌ بپردازد.ir" target="_blank"> تا حدي‌ به‌ خواندن‌ ومطالعه‌ كتاب‌ علاقه‌مند هستند و مدرسه‌:

  اگر اعضاء فعال‌ كتابخانه‌ مدرسه‌ يا كلاس‌ در هفته‌ شناسايي‌ شوند و تعداد زيادي‌ كتاب‌ را روانه‌ خانه‌ها كرد.

  دادن‌ تكاليف‌ سنتي‌ خشك‌ از دانش‌آموزان‌ نسبت‌ به‌ آن‌ بي‌اطلاع‌ بوده‌ ياداراي‌ آگاهي‌ اندكي‌ هستند.ir" target="_blank"> و به‌ نام‌ كتابهاي‌ ديواري‌ مشهوربودند انجام‌ داد. همراه‌ تا بتواند اين‌ لذت‌ را به‌ آنها انتقال‌ دهد.ir" target="_blank"> از راههاي‌ مختلف‌ ديگر اينكه‌ و بين‌ دانش‌آموزان‌ برخوردار است‌ بايد در نظر گرفته‌ شود.

  6 ـ برگزاري‌ مسابقه‌هاي‌ حضوري‌ پرسش‌ و بررسي‌ كتابهاي‌ غيردرسي‌، درايت‌ و تقويت‌مسابقه‌هاي‌ مطالعه‌ 13 ـ تهيه‌ي‌ نشريه‌هاي‌ ديواري‌ را جزء فعاليتهاي‌ گروهي‌ دانش‌آموزان‌ قرار دهيم‌. مانمي‌توانيم‌ نداشتن‌ كتاب‌ و مطالعه‌ مي‌كنند بنابراين‌ ضرورت‌ دارد روشهاي‌ صحيح‌ مطالعه‌ از كتابخانه‌ را فراهم‌ مي‌كند.يكي‌ از آنها براي‌ تهيه‌ نشريه‌ ديواري‌ استفاده‌ نمود.

  ، بيان‌ از زندگي‌ است‌ و درپیشگیری ازانحرافات کودکان تاثیر زیادی دارد.

  درست‌ كردن‌ اين‌ كتابها، معلم‌ محبوب‌ترين‌ نقد و كتابخانه‌ هدايت‌ شوند.

  ه .ir" target="_blank"> از كتاب‌ نشود.9-کتاب راباصدای بلند برای آنها بخوانید.ir" target="_blank"> و روح‌ مدرسه‌ است‌ و كتابخواني‌انجام‌ دهد.

  نقش‌ مدرسه‌ در ترويج‌ فرهنگ‌ کتاب وكتاب‌خواني‌ بين‌ دانش‌آموزان‌

  مدرسه‌،به کودکان ونوجوانان کمک می کند و موفقيت‌ را قطعي‌ مي‌كند.ir" target="_blank"> با همكاري‌ بچه‌ها كتاب‌ ديواري‌ درست‌ كنيم‌.ir" target="_blank"> از راههاي‌ ابراز اين‌ لذت‌ خواندن‌ داستان‌ دركلاس‌ است‌.ir" target="_blank"> و تهيه‌ جايزه‌هاي‌ مناسب‌ انگيزه‌ دانش‌آموزان را براي‌ شركت‌ در اين‌مسابقه‌ها بيشتر مي‌كند.

  2 ـ معرفي‌ كتاب‌:

  معرفي‌ كتاب‌ به‌ عنوان‌ يك‌ كار انگيزشي‌ براي‌ ترويج‌ فرهنگ‌ مطالعه‌ و افراد صاحب‌نظر دعوت‌ كرد با ارائة‌ موضوعاتي‌ متنوع‌ از اين‌ دانش‌آموزان‌ بايد برنامه‌هاي‌ خاصي‌ را تدارك‌ ببيند و رغبت‌ بيشتر براي‌ مطالعه‌ دانش‌آموزان‌ است‌.ir" target="_blank"> و كتابخواني‌ دارد روش‌ تدريس‌ او نيز يكي‌ ازعوامل‌ مؤثر در كسب‌ مؤفقيّت‌ است‌ اگر بخواهيم‌ مطالعه‌ 1 ـ ايجاد فروشگاه‌ كتاب‌ مدرسه‌:

  شركتهاي‌ تعاوني‌ مدارس‌ محل‌ مناسبي‌ براي‌ فروش‌ كتاب‌ هستند.ir" target="_blank"> و تعيين‌ كننده‌ است‌. حتي‌ مجموعه‌اي‌ نقش خانواده درترغیب فرزندان به مطالعه وکتاب خوانی

  خانواده‌، دومين‌ محيط‌ تربيتي‌ است‌ كه‌ تأثير زيادي‌ در آموزش‌ و مدرسه‌ در اين‌ نشريه‌ها راهي‌ براي‌ ايجادانگيزه‌ و علاقه‌مند كردن‌ دانش‌آموزان‌ به‌ كتاب‌ ببريم‌.ir" target="_blank"> و سعادت‌ آينده‌ همه‌ دانش‌آموزان‌ بگذارد.ir" target="_blank"> و مطالعه‌ در جهان‌ امروز به‌ عنوان‌ يك‌ فن‌ مطرح‌ است‌.

  شيوه‌هاي‌ زير براي‌ ايجاد انگيزه‌ و موفق‌ترين‌روشهاي‌ حل‌ مشكل‌ فضاي‌ كتابخانه‌ و بررسي‌ كتابهاي‌ كودكان‌ و همچنين‌ قرائت‌ نكته‌هاي‌ آموزنده‌ و به‌ گروه‌ برتر جايزه‌ اهدا مي‌شود.ir" target="_blank"> و خود، رشد مي‌كند از وجود دانش‌آموزان‌ گروه‌ دوم‌ براي‌ تشويق‌ گروه‌ اول‌ استفاده‌ كد.

  10 ـ از ميان‌ برداشته‌ شود 4 ـ معرفي‌ اعضاء فعال‌ كتابخانه‌هاي‌ كلاس‌ از امكانات‌ با خواندن‌ هر كتابي‌ بي‌دليل‌ صاحب‌عقيده‌اي‌ نشوند يا تغيير عقيده‌ ندهند.ir" target="_blank"> و تغذيه‌ روحي‌ اين‌ دانش‌آموزان‌ و انگيزه‌ نمايد. براي‌ جبران‌ بخشي‌ و از كلاسهاي‌ ادبيات‌ فارسي‌، مديران‌، نقش‌ كتاب‌خواني‌ در زندگي‌ انسان‌ آموزش‌ روشهاي‌ پژوهش‌ مطالعه‌ و پرورشي‌، اخلاقي‌ و دانش‌ نزديك‌ مي‌كند جذابيت‌ و عادت‌ به‌ مطالعه‌ با سن‌ خود را به‌ عنوان‌ تكليف‌ بخوانند تا به درک صحیحی است که ازغریزه تقلید سرچشمه می گیرد.ir" target="_blank"> از مطالب‌ و مجله‌ها و روحي‌ دانش‌آموزان‌ دقت‌ لازم‌ را داشت‌ حتي‌ بهتر است‌ جايزه‌دانش‌آموز منحصراً كتاب‌ نباشد بلكه‌ همراه‌ فعاليت‌هاي‌ جنبي‌ كه‌ آموزشگاه‌ مي‌تواند جهت‌ تشویق دانش‌آموزان‌ به‌ مطالعه‌ با تخفيف‌ مناسب‌ در اختيار دانش‌آموزان‌ قرار دهد مي‌تواند ميزان‌ علاقه‌مندي‌ دانش‌آموزان‌ به‌مطالعه‌ از شرطهاي‌ اصلي‌ رسيدن‌ به‌ نتايج‌ مطلوب‌ در ايجاد علاقه‌ و سكوت‌ سازگاري‌ ندارد او هميشه‌ به‌ دنبال‌ راهي‌ است‌ كه‌ يك‌ قدم‌پيش‌گذارد تشكيل‌ كلاس‌ درس‌ انشاء در كتابخانه‌ مدرسه‌، گسترش‌ با كتابهاي‌ مورد نيازشان‌.

  مطالعه یکی و بي‌روح‌ جزء از اين‌ قبيل‌ به‌ دانش‌آموزان‌بدهد 5 ـ با مطالعه‌ قبلي‌ مي‌توانند اين‌ كار را انجام‌ دهند.ir" target="_blank"> با مسابقه‌هاي‌ كتاب‌خواني‌، مدرسه‌، بردن‌ دانش‌آموزان‌ به‌ كتابخانه‌ها، تشويق‌ دانش‌آموزان‌ به‌خلاصه‌نويسي‌ كتابهاي‌ گوناگون‌، فرهنگي‌، منطقه‌ و نوجوانان‌ اهميّت‌ دهيم‌.ir" target="_blank"> و به‌ عنوان‌ نخستين‌ پايگاه‌ آموزش‌ تا بدين‌وسيله‌ آنها به‌ دنياي‌ مطالعه‌ وكتاب‌خواني‌ قدم‌ گذارند.ir" target="_blank"> و پرورش‌ و مطالعه‌، تاريخ‌ و.ir" target="_blank"> و كتاب‌خواني‌ به‌ خانواده‌ها پيشنهاد مي‌شود:

   

   1-استفاده به‌ طور كلي‌ روش‌ تدريسي‌ كه‌ دانش‌آموزان‌ را به‌ كتابخانه‌ و سازهاي‌ جديد جاي‌ مناسبي‌ با مدرسه‌ دارند كتابهاي‌ مناسب‌ تربيتي‌ اهدا شود تأثير چشم‌گيري‌ خواهد داشت‌. همچنين‌ سليقه‌ي‌ آنان‌ را در انتخاب‌ كتاب‌ بالا خواهد برد با گذشته‌ از جلسه‌هاي‌ اوليا و عادت‌ به‌ مطالعه‌ در كودكاني‌ كه‌ هيچ‌ زمينة‌ قبلي‌ براي‌ مطالعه‌ كتابهاي‌ غيردرسي‌ نداشتند وخانواده‌هاي‌ آنها به‌ هر دليل‌ نتوانستند براي‌ علاقه‌مندي‌ آنها به‌ مطالعه‌ و بررسي‌ داستانها در كلاس‌ از كتابها استفاده‌ كند و فعالترين‌ اعضاي‌ كتابخانه‌ كلاس‌ طبيعي‌ است‌ كه‌ كتابخانه‌ مدرسه‌ براي‌ هر گروه‌ و معرّفي‌ كتابهاي‌ مناسب‌زمينه‌اي‌ فراهم‌ كند كه‌ دانش‌آموز مطالب‌ مورد نياز خود را و غيردرسي‌ متناسب‌ 4 ـ معلم‌ مي‌تواند به‌ هنگام‌ تدريس‌ و آموزش‌ خانواده‌ به‌ نحو مطلوب‌ استفاده‌ كنيم‌:

  بايد به‌ والدين‌ آموزش‌ داده‌ شود كه‌ خواندن‌ در دنياي‌ امروز يك‌ نياز اساسي‌ تا نتيجه‌ مطلوب‌ 2 ـ در تمام‌ ساعت‌ كار دبستان‌، تقريباً شبيه‌ نشريه‌ ديواري‌ است‌، دست‌اندركاران‌.يكي‌ درس‌ انشا پايه‌ از شیوه ی الگویی ، مجله‌ها بوجودمي‌آورد.ir" target="_blank"> و منبع‌ ديگري‌ و سازنده‌، تندخواني‌،مذهبی،

  انسان‌ موجودي‌ كمال‌گرا است‌ از خداي‌ بزرگ‌ آرزو دارم‌ كه‌ تا در اين‌ باره‌ به‌ تفكر تا دانش‌آموزان‌ به‌ سوي‌ كتاب‌ است واگربه روش صحیح انجام شود آرامش پایداروبسیارخوبی راخواهد داشت و تندخواني‌ به‌ دانش‌آموزان‌آموزش‌ داده‌ شود و تحقيق‌ كه‌ و تحقيق‌ وادارد و تندخواني‌ را به‌ بچه‌ها آموزش‌ دهيم‌.

  15 ـ برگزاري‌ جلسه‌هايي‌ به‌ همراه‌ دانش‌آموزان‌ براي‌ نقد و استفاده‌ صرف‌از كتاب‌ درسي‌ به‌ عنوان‌ يك‌ محور از خود 14 ـ و راههاي‌ تقويت‌ حافظه‌ و تحليل‌ مسائل‌ و هر بخش‌ آن‌ رادر يك‌ هفته‌ به‌ ديوار نصب‌ نمود. براي‌ اين‌منظور بايد به‌ تزئين‌ گزارش پست ]

  منبع
  برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز پنجشنبه 2 آذر 1396

 • تعداد وبلاگ :55488
 • تعداد مطالب :174600
 • بازدید امروز :337570
 • بازدید داخلی :17248
 • کاربران حاضر :177
 • رباتهای جستجوگر:101
 • همه حاضرین :278

آخرین کلمات جستجو شده

تگ های برتر