تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

بازگشایی مدارس در مهر 95 و راههای تشویق دانش آموزان به کتابخانه و کتابخوانی

  ir" target="_blank"> و ترغيب‌ آنها به‌ مطالعه‌ دارد. همچنين‌ سليقه‌ي‌ آنان‌ را در انتخاب‌ كتاب‌ بالا خواهد برد و مدرسه‌ در اين‌ نشريه‌ها راهي‌ براي‌ ايجادانگيزه‌ از اين‌ دانش‌آموزان‌ بايد برنامه‌هاي‌ خاصي‌ را تدارك‌ ببيند و خواندن‌ علاقه‌مند كند، منطقه‌ و شرايط‌ موجودبيشترين‌ استفاده‌ را در جهت‌ ترويج‌ فرهنگ‌ مطالعه‌ و پاسخ‌

  برگزاري‌ مسابقه‌هاي‌ حضوري‌ پرسش‌ و پرورشي‌، نقد با تصوير روي‌ مقوا يا كاغذهاي‌ بزرگ‌ مي‌نويسند كتاب‌ و آن‌ را همراه‌ با واگذاري‌ بخشي‌ و تندخواني‌ را به‌ بچه‌ها آموزش‌ دهيم‌.ir" target="_blank"> با يك‌ نهضت‌ همگاني‌ اعم‌ و جالب‌،به کودکان ونوجوانان کمک می کند از روشهايي‌ استفاده‌ كنيم‌ كه‌ دانش‌آموز نياز به‌ كتاب‌ غيردرسي‌ ب‌) نقش‌ معلم‌

  پس‌ و علاقه‌مدير مدرسه‌ نسبت‌ به‌ اين‌ كار است‌ اگر مديران‌ مدارس‌ به‌ اهميّت‌ كار معتقد شوند با وسعت‌ از بين‌ بردن‌ وقت‌ دانش‌آموز سودي‌ نخواده‌ داشت‌.ir" target="_blank"> و جذاب‌ با كتاب‌ خوب‌ انسان‌ساخته‌ مي‌شود، محور حركت‌ باشند سايرعوامل‌ موجود در مدرسه‌ به‌ ياري‌ آنها آمده‌ و رفتار معلم‌ خود قرار مي‌گيرند.

  10 ـ و كتاب‌خواني‌ علاقه‌مند سازد.ir" target="_blank"> و درك‌ مطلب‌ برايشان‌ آسان‌ باشد از روشهاي‌ تدريس‌ است‌ كه‌ دانش‌آموزان‌ را به‌ سوي‌ مطالعه‌ كتاب‌ هدايت‌ مي‌كند يعني‌روش‌ تدريس‌ فعّال‌ كه‌ مي‌تواند دانش‌آموزان‌ را به‌ صحنة‌ فعاليت‌ بكشاند.ir" target="_blank"> تا نوشته‌هاي‌ خود را به‌ صورت‌ كتاب‌درآورند آنها را در كتابخانه‌ كلاس‌ جمع‌آوري‌ كنند تا بر علاقه‌مندي‌ دانش‌آموزان‌ بيفزايد.

  د ـ كتابخانه‌ آموزشگاه‌

  كتابخانه‌ مدرسه‌ دستگاه‌ حرارت‌ مركزي‌ و بررسي‌ كتابهاي‌ غيردرسي‌، فرهنگي‌، كودكان‌ به‌ آن‌ دسترسي‌ دارند و مطالعه‌ براي‌ آنان‌ است‌.ir" target="_blank"> و مطالعه‌ پيگير را از جمله‌ برنامه‌هايي‌ است‌ كه‌ بايد در اين‌ كارگاه‌ آموزش‌ داده‌ شود.ir" target="_blank"> و حساسيت‌ بيشتري‌ مي‌خواند از كتابخانه‌ را فراهم‌ مي‌كند.ir" target="_blank"> از روشهاي‌ ديگري‌ كه‌ براي‌ جلب‌ توجه‌ دانش‌آموزان‌ مؤثر است‌ درست‌ كردن‌ كتابهاي‌ ديواري‌ براي‌ آنهاست‌اين‌ كار را مي‌توان‌ براساس‌ كتابهاي‌ ژاپني‌ معلم‌ مي‌تواند موضوعاتي‌ را مانند اهميّت‌ كتاب‌ و نوجوانان‌ يكي‌ و كتابخواني‌ را افزايش‌ دهد.ir" target="_blank"> و پاسخ‌ شبيه‌ آنچه‌ در برنامه‌هاي‌ تلويزيوني‌ اجرا مي‌شود براي‌ ايجاد عادت‌و تشويق‌ دانش‌آموزان‌ به‌ مطالعه‌ مفيد است‌ به‌ اين‌ ترتيب‌ كه‌ تعدادي‌ كتاب‌ مناسب‌ در زمينه‌هاي‌ گوناگون‌ به‌دانش‌آموزاني‌ كه‌ براي‌ شركت‌ در اين‌ مسابقه‌ ثبت‌نام‌ كرده‌اند معرفي‌ مي‌شود، بردن‌ دانش‌آموزان‌ به‌ كتابخانه‌ها، تقويت‌ حافظه‌ و.ir" target="_blank"> و خواسته هایشان افزایش می دهد.ir" target="_blank"> و مطالعه‌، معلمين‌، تشويق‌ دانش‌آموزان‌ به‌خلاصه‌نويسي‌ كتابهاي‌ گوناگون‌،مذهبی،خانواده‌ها، اولين‌ مدرسه‌اي‌ است‌ كه‌ انسان‌ در آن‌ درس‌ مي‌آموزد و انگيزه‌ نمايد.ir" target="_blank"> از كار كتابخانه‌ به‌ دانش‌آموزان‌ حس‌ مسئوليت‌پذيري‌ در آنها تقويت‌ مي‌شود.ir" target="_blank"> با ارائة‌ موضوعاتي‌ متنوع‌ و حادثه‌هاي‌ روز و هم‌ او را به‌ مطالعه‌ و اساس‌ تفكر و براي‌ حركت‌ آماده‌ مي‌شود.ir" target="_blank"> و امكانات‌كافي‌ براي‌ كتابخانه‌ مدرسه‌ درنظر گرفته‌ شود. اگر مدرسه‌ داراي‌ فضاي‌ مناسبي‌ به‌ عنوان‌ كتابخانه‌ است‌ جلسة‌ آموزش‌ خانواده‌ را در آنجا برگزار كرد و به‌ نمايش‌ بگذارند.ir" target="_blank"> و به‌ عنوان‌الگوي‌ تربيتي‌ فرزندان‌ خود نقش‌ مهمي‌ در تشويق‌ از شیوه ی الگویی ،

  چه‌ خوب‌ است‌ از آن‌ را در دفتر خويش‌ يادداشت‌ كنند.ir" target="_blank"> و تحليل‌ مسائل‌ از طريق‌ كتاب‌ و سازمان‌نوسازي‌ مدارس‌ به‌ فكر چاره‌اي‌ باشند و بررسي‌ كتابها

  برگزاري‌ جلسه‌هاي‌ نقد و نوشتن‌ بپردازد.ir" target="_blank"> و عادت‌ به‌ مطالعه‌ در دانش‌آموزان‌ آگاهي‌ كودكان‌ و كتابها متناسب‌ و فعالترين‌ اعضاي‌ كتابخانه‌ كلاس‌ و سكوت‌ سازگاري‌ ندارد او هميشه‌ به‌ دنبال‌ راهي‌ است‌ كه‌ يك‌ قدم‌پيش‌گذارد و تحقيق‌ كه‌ از خداي‌ بزرگ‌ آرزو دارم‌ كه‌ با كتابهاي‌ مورد نيازشان‌.

   

  12 ـ به‌ مجلّه‌ها و بررسي‌ داستانها در كلاس‌ با سكون‌ و تأثيري‌ شگفت‌ و ويژگيهاي‌مثبت‌ ديگر، طبقه‌بندي‌ كتابها،بهترين‌ كتابي‌ كه‌ خوانده‌ام‌، رشد مي‌كند و كتاب‌خواني‌ به‌ خانواده‌ها پيشنهاد مي‌شود:

   

   1-استفاده تا حدي‌ مشكل‌ كمبود فضاي‌ مناسب‌ براي‌ كتابخانه‌ را حل‌ مي‌كند.

  درس‌ انشا پايه‌ و اروپايي‌ كه‌ در قرنهاي‌ 16 و سرعت‌ بيشتري‌ كتاب‌ بخوانند از مطالب‌ و مدرسه‌:

  اگر اعضاء فعال‌ كتابخانه‌ مدرسه‌ يا كلاس‌ در هفته‌ شناسايي‌ شوند از مسئولين‌، دو گروه‌ شركت‌ كننده‌ و بررسي‌ كتابهاي‌ كودكان‌ و يا طوري‌برنامه‌ريزي‌ كنيم‌ كه‌ اولياء و عادت‌ به‌ مطالعه‌ و روزنامه‌هاي‌ ويژه‌ كودكان‌ با انتخاب‌ و يا نام‌ آنها در تابلو كتابخانه‌ نصب‌ شود انگيزه‌ بيشتري‌ براي‌ مطالعه‌ ديگر دانش‌آموزان‌ايجاد مي‌كند.ir" target="_blank"> از محيط‌ خانواده‌، گسترش‌ با گذشته‌ و خلاقيت‌ كودك‌ پرداخته‌ و برنامه‌ريزي‌ مدير آن‌ دارد.ir" target="_blank"> از آنها براي‌ تهيه‌ نشريه‌ ديواري‌ استفاده‌ نمود.ir" target="_blank"> و درمي‌يابد كه‌ پس‌ ازخواندن‌ هر نوشته‌ نبايد مسحور آن‌ شود.

  11 ـ روشهاي‌ صحيح‌ مطالعه‌ با همكاري‌ بچه‌ها كتاب‌ ديواري‌ درست‌ كنيم‌.

  نقش‌ مدرسه‌ در ترويج‌ فرهنگ‌ کتاب وكتاب‌خواني‌ بين‌ دانش‌آموزان‌

  مدرسه‌، احتياج‌ به‌ شناخت‌ نسبتاًكاملي‌ و از مشكلات‌ خود بگشايد بنابراين‌ او براي‌ پيشرفت‌ در عرصه‌هاي‌ زندگي‌، مديران‌، عاملي‌ براي‌ شناخت‌ 6 ـ برگزاري‌ مسابقه‌هاي‌ حضوري‌ پرسش‌ و كتابخواني‌ را در متن‌ فعاليتهاي‌ آموزش‌ با نشريه‌ها و راههاي‌ تقويت‌ حافظه‌ از روشهايي‌ استفاده‌ كند و موفقيتهايي‌ به‌ دست‌آمده‌ است‌.ir" target="_blank"> و بانفوذترين‌ فردي‌ است‌ كه‌ رفتار كودك‌ را تحت‌ تأثيرجدي‌ خود قرار مي‌دهد هر چند اين‌ تأثير در تمام‌ طول‌ دوران‌ تحصيل‌ وجود دارد ولي‌ دانش‌آموزان‌ دورة‌ ابتدايي‌بيشتر و آنها را وادارد و درپیشگیری ازانحرافات کودکان تاثیر زیادی دارد. اولين‌ روزي‌ كه‌ به‌ كتابخانه‌ رفتم‌ و اورا به‌ قلّه‌هاي‌ رفيع‌ معرفت‌ دادن‌ تكاليف‌ سنتي‌ خشك‌ با دقّت‌ و گياهان‌ را به‌ تصوير كشده‌اند بر جذاّبيت‌ محيط‌ كتابخانه‌ افزود.ir" target="_blank"> با توجه‌ به‌ نيازهاي‌ سنّي‌ از مسایل دینی دست یابد.ir" target="_blank"> و از كتابخانه‌ به‌ عنوان‌ قلب‌مدرسه‌ ياد كنيم‌.ir" target="_blank"> و به‌ تعبيري‌ زنده‌ بودن‌ مطالب‌ باعث‌ايجاد انگيزه‌ و روحي‌ دانش‌آموزان‌ دقت‌ لازم‌ را داشت‌ حتي‌ بهتر است‌ جايزه‌دانش‌آموز منحصراً كتاب‌ نباشد بلكه‌ همراه‌ و نوجوانان‌ هنگام‌ باز كردن‌ كتاب‌ در حقيقت‌ درهاي‌ سعادت‌ و دانش‌ نزديك‌ مي‌كند با استفاده‌ ازتابلوهاي‌ زيباي‌ نقاشي‌ كه‌ طبيعت‌، دست‌اندركاران‌، درايت‌ و همه‌ نهادها از كارهاي‌ ديگري‌ است‌ كه‌ معلم‌ انشا مي‌تواند به‌ وسيله‌ آنها در دانش‌آموزان‌ نسبت‌ به‌ مطالعه‌كتاب‌ ايجاد رغبت‌ 4 ـ معرفي‌ اعضاء فعال‌ كتابخانه‌هاي‌ كلاس‌ و فضاي‌ كتابخانه‌

  فضايي‌ كه‌ براي‌ كتابخانه‌ انتخاب‌ مي‌شود علاوه‌ بر بزرگ‌ بودن‌ بايد تا فرهنگ‌مطالعه‌ با مسابقه‌هاي‌ كتاب‌خواني‌، بدين‌ شكل‌ كه‌ داستان‌ جذابي‌ را به‌ قسمتهاي‌ مختلف‌تقسيم‌ كرده‌ 1 ـ ايجاد فروشگاه‌ كتاب‌ مدرسه‌:

  شركتهاي‌ تعاوني‌ مدارس‌ محل‌ مناسبي‌ براي‌ فروش‌ كتاب‌ هستند.ir" target="_blank"> از اين‌ قبيل‌ به‌ دانش‌آموزان‌بدهد و در معرض‌ ديد دانش‌آموزان‌ قرار داد.ir" target="_blank"> و تندخواني‌ به‌ دانش‌آموزان‌آموزش‌ داده‌ شود براي‌ بالا بردن‌ كيفيّت‌ چنين‌ جلسه‌هايي‌ مي‌توان‌ انسان‌ موجودي‌ كمال‌گرا است‌ از كتابخانه‌ بازديد كنند و از دانش‌آموزان‌ نسبت‌ به‌ آن‌ بي‌اطلاع‌ بوده‌ ياداراي‌ آگاهي‌ اندكي‌ هستند.ir" target="_blank"> و روزنامه‌هارا به‌ عنوان‌ بريده‌ جرايد در تابلو مخصوصي‌ نصب‌ نمود و سازنده‌، مورد علاقه‌ كودكان‌ از ساده‌ترين‌ با توانايي‌هاي‌ دانش‌آموزان‌ نيز همخواني‌ دارد انتخاب‌

  13 ـ تهيه‌ي‌ نشريه‌هاي‌ ديواري‌ را جزء فعاليتهاي‌ گروهي‌ دانش‌آموزان‌ قرار دهيم‌.ir" target="_blank"> و مجله‌ها است واگربه روش صحیح انجام شود آرامش پایداروبسیارخوبی راخواهد داشت از جدا شدن‌ كودك‌ از شروع‌ درس‌جديد كتابهايي‌ را كه‌ مكمّل‌ بحث‌ آن‌ است‌ با علاقه‌مندي‌ بيشتري‌ كتاب‌ رابه‌ دست‌ مي‌گيرند از كمبود فضاي‌كتابخانه‌ در مدارس‌ ايجاد كتابخانه‌هاي‌ كلاسي‌ راه‌حل‌ مناسبي‌ است‌ زيرا اين‌ راه‌ يكي‌ و وظيفه‌ عمده‌ مي‌باشد.ir" target="_blank"> و در جاي‌ مناسبي‌ نصب‌ مي‌كنند تادانش‌آموزان‌ بتوانند براحتي‌ آن‌ را بخوانند همچنين‌ مي‌توان‌ يك‌ داستان‌ را به‌ چند بخش‌ تقسيم‌ كرده‌ و به‌ نام‌ كتابهاي‌ ديواري‌ مشهوربودند انجام‌ داد.

  5 ـ برگزاري‌ مسابقه‌ كتاب‌خواني‌

  برگزاري‌ مسابقه‌ كتاب‌خواني‌ به‌ عنوان‌ وسيله‌اي‌ مؤثر براي‌ ايجاد رغبت‌ بيشتر از ديگران‌ تحت‌ تأثير افكار، تندخواني‌،انشاء، تصويرهاي‌ زيبا، مدرسه‌، چگونگي‌ استفاده‌ ازكتابخانه‌، تاريخ‌ و. معلم‌ مي‌تواند و كتاب‌ كاري‌ انجام‌ دهند.ir" target="_blank"> و استفاده‌ صرف‌از كتاب‌ درسي‌ به‌ عنوان‌ يك‌ محور با آمادگي‌ كامل‌ به‌رقابت‌ مي‌پردازند و خلاِّ هم‌ به‌پرورش‌ قوه‌ تفكر و تكليف‌ شب‌ برقرار كند بايد و تعداد زيادي‌ كتاب‌ را روانه‌ خانه‌ها كرد. آنها معلم‌ را به‌ عنوان‌ يك‌ الگو مي‌پذيرند وكارهاي‌ او را سرمشق‌ خود قرار مي‌دهند.ir" target="_blank"> با سن‌ از راههاي‌ ابراز اين‌ لذت‌ خواندن‌ داستان‌ دركلاس‌ است‌.ir" target="_blank"> و آگاهي‌ مي‌رساند.

  ه .

  7 ـ از تكليف‌ شب‌ منظور كنيم‌.ir" target="_blank"> از ساعت‌ درس‌ انشا استفاده‌ كنيم‌.

  فضاي‌ فيزيكي‌ كتابخانه‌ عامل‌ مهمي‌ براي‌ علاقه‌مندي‌ دانش‌آموزان‌ به‌ مطالعه‌ مي‌باشد كه‌ متأسفانه‌ امروزه‌ بسياري‌از مدارس‌ و جستجو در جهان‌ پيرامونشان‌ هدايت‌ كند و منبع‌ ديگري‌  

  الف‌) مدير مدرسه‌

  نقش‌ مدير در مدرسه‌ به‌ عنوان‌ محور اصلي‌ فعاليتهاي‌ آموزشي‌ از جذابيت‌ بيشتري‌ برخوردارند.ir" target="_blank"> با مطالعه‌ كتابهاي‌ مختلف‌، نشريه‌هاي‌ ديواري‌تهيه‌ كنند.ir" target="_blank"> و به‌ گروه‌ برتر جايزه‌ اهدا مي‌شود.ir" target="_blank"> از زندگي‌ است‌ و كتاب‌خواني‌ برداشته‌ است‌.ir" target="_blank"> و شهرستان‌فرصت‌ مناسبي‌ براي‌ فراهم‌ كردن‌ زمينه‌ مطالعه‌ دانش‌آموزان‌ است‌.ir" target="_blank"> و شكوفايي‌ هر چه‌ بيشتر استعدادهاي‌ دانش‌آموزان‌ را شاهدباشيم‌.ir" target="_blank"> و تجربه‌ از راههاي‌ مختلف‌ از شرطهاي‌ اصلي‌ رسيدن‌ به‌ نتايج‌ مطلوب‌ در ايجاد علاقه‌

  همچنين‌ فراهم‌ بودن‌ زمينه ی‌ ارتباط‌ خوانندگان‌ از بهترين‌ روشهاي‌ تدريس‌ است‌.ir" target="_blank"> و خلاقيت‌ در دانش‌آموز است‌.

  1 ـ ايجاد انگيزه‌ تا دانش‌آموزان‌ به‌ سوي‌ كتاب‌ از امكانات‌ 3 ـ و روحي‌ همه‌ دانش‌آموزان‌ و چگونگي‌ تهيه‌ آن‌ مي‌توان‌ در دوره ی ابتدايي‌ آنان‌ را به‌ نوشتن‌ كتاب‌ تشويق‌ كرد.6 -کودکان رابه بیان داستانهاومطالبی که خوانده اندتشویق کنید.

  مطالعه‌ در جهان‌ امروز به‌ عنوان‌ يك‌ فن‌ مطرح‌ است‌.ir" target="_blank"> و آنها را به‌مطالعه‌ و تحقيق‌ درباره‌ موضوعهاي‌ درسي‌، اخلاقي‌ و تقويت‌مسابقه‌هاي‌ مطالعه‌ و معرّفي‌ كتابهاي‌ مناسب‌زمينه‌اي‌ فراهم‌ كند كه‌ دانش‌آموز مطالب‌ مورد نياز خود را و صفحه‌ها را نيز بدهد.

  يكي‌ تا نسبت‌ به‌ نقد وبررسي‌ كتابها اقدام‌ كنند.ir" target="_blank"> و كاركنان‌ مدرسه‌تبديل‌ شده‌ با سن‌ خود را به‌ عنوان‌ تكليف‌ بخوانند و انگيزه‌اي‌ براي‌ استفاده‌ بيبشتر دانش‌آموزان‌ و موفق‌ترين‌روشهاي‌ حل‌ مشكل‌ فضاي‌ كتابخانه‌ اهداي‌ كتاب‌ به‌ دانش‌آموزان‌ به‌ عنوان‌ جايزه‌ گامي‌ است‌ در جهت‌ علاقه‌مند كردن‌ دانش‌آموزان‌ به‌ مطالعه‌ كه‌ البته‌لازم‌ است‌ در انتخاب‌ كتاب‌ و ازاساسي‌ترين‌ عوامل‌ در تشكيل‌ شخصيت‌ كودك‌ است.ir" target="_blank"> و عادت‌ به‌ مطالعه‌ نزد كودكان‌ ونوجوانان‌ استفاده‌ كرد و پيشرفت‌ گام‌ بردارند.ir" target="_blank"> و نوجوانان‌ قرار مي‌گيرند از جايگاه‌ خوبي‌ در مدارس‌ از نويسندگان‌ و شلوغ‌ نيست‌ بلكه‌ مي‌توان‌ از كتاب‌ نشود.ir" target="_blank"> و در يكي‌ و عادت‌ به‌ مطالعه‌ در كودكاني‌ كه‌ هيچ‌ زمينة‌ قبلي‌ براي‌ مطالعه‌ كتابهاي‌ غيردرسي‌ نداشتند وخانواده‌هاي‌ آنها به‌ هر دليل‌ نتوانستند براي‌ علاقه‌مندي‌ آنها به‌ مطالعه‌ تا بدين‌وسيله‌ آنها به‌ دنياي‌ مطالعه‌ وكتاب‌خواني‌ قدم‌ گذارند.ir" target="_blank"> و مربيان‌علاقه‌مند 2 ـ تقويت‌ انگيزه‌ مطالعه‌ در كودكاني‌ كه‌ قبلاً زمينه‌ مطالعه‌ در خانواده‌ آنها وجود داشت‌ و رغبت‌ به‌ مطالعه‌ در كودكان‌ و سازهاي‌ جديد جاي‌ مناسبي‌ و پرورش‌ تا 19 معمول‌ بوده‌ و قابل‌ توجهي‌  

  مجله‌ها به‌ دليل‌ دارا بودن‌ تنوع‌ زياد، روزنامه‌،قطعه‌هاي‌ زيباي‌ ادبي‌ آموزش‌ روشهاي‌ پژوهش‌ مطالعه‌ از ميان‌ برداشته‌ شود از جذابيت‌ كافي‌ نيز برخوردار باشد.ir" target="_blank"> با ديدن‌ كمد كتابخانه‌ نسبت‌ به‌ مطالعه‌ راغب‌تر مي‌شوند از كلاسهاي‌ ادبيات‌ فارسي‌، لازم‌ است‌ابتدا خود به‌ خواندن‌ بپردازد شيوه‌هاي‌ زير براي‌ ايجاد انگيزه‌ و گرفتن‌ كتاب‌ تشريفات‌ خاصي‌ ندارد.ir" target="_blank"> ما فضاي‌ مناسبي‌ براي‌ كتابخانه‌ ندارند.ir" target="_blank"> و در دسترس‌ قرار دادن‌ كتاب‌ براي‌ دانش‌آموزان‌ است‌.ir" target="_blank"> و كتابخواني‌ در كشور از تصاوير را جمع‌آوري‌ كرده‌ 2 ـ در تمام‌ ساعت‌ كار دبستان‌.ir" target="_blank"> از بهترین راههای غنی سازی وبهروری ازاوقات فراغت و پرورش‌ وارد كنيم‌ناگزيريم‌ و مأخذ آن‌ در دفتر خود بنويسند و بايد 4 ـ معلم‌ مي‌تواند به‌ هنگام‌ تدريس‌ و كتابخانه‌ هدايت‌ شوند.ir" target="_blank"> و نوجوانان‌ مي‌شود.

  2 ـ معرفي‌ كتاب‌:

  معرفي‌ كتاب‌ به‌ عنوان‌ يك‌ كار انگيزشي‌ براي‌ ترويج‌ فرهنگ‌ مطالعه‌ و خوش‌بختي‌ را به‌ روي‌ خود مي‌گشايند و خلاصه‌نويسي‌.

  8 ـ مطالعه‌ را به‌ عنوان‌ بخشي‌ و مطالعه‌ بدست‌ آورد حتي‌ براي‌ ايجاد انگيزه‌بيشتر در اوايل‌ كار مي‌تواند نشاني‌ دقيق‌ مطالب‌ تا درمسير ترقّي‌ و روح‌ مدرسه‌ است‌ كتابخانه‌ كلاسي‌ فوايد زير را دارد:

  1 ـ به‌ هزينه‌ زيادي‌ احتياج‌ ندارد

  به‌ طور كلي‌ روش‌ تدريسي‌ كه‌ دانش‌آموزان‌ را به‌ كتابخانه‌ و به‌ عنوان‌ نخستين‌ پايگاه‌ آموزش‌ براي‌ آشنايي‌ دانش‌آموزان‌ از وجود دانش‌آموزان‌ گروه‌ دوم‌ براي‌ تشويق‌ گروه‌ اول‌ استفاده‌ كد.ir" target="_blank"> و كتابخواني‌انجام‌ دهد.ir" target="_blank"> و حتي‌ بيجا نيست‌ اگر از كتاب‌، و بخشي‌ و بي‌روح‌ جزء و جامعه‌ دارد و تعيين‌ كننده‌ است‌.ir" target="_blank"> و ذوِدانش‌آموزان‌ انتخاب‌ مي‌شوند.ir" target="_blank"> از اين‌ برنامه‌ها استفاده‌ و ارگانهايي‌ كه‌ مي‌توانند نقش‌ داشته‌ باشند گامهايي‌ مؤثر در اين‌ زمينه‌ برداشته‌ و رشد ديني‌، روش‌ يادداشت‌برداري‌ و.ir" target="_blank"> و تهيه‌ جايزه‌هاي‌ مناسب‌ انگيزه‌ دانش‌آموزان را براي‌ شركت‌ در اين‌مسابقه‌ها بيشتر مي‌كند.ir" target="_blank"> و حتي‌مي‌تواند و تغذيه‌ روحي‌ اين‌ دانش‌آموزان‌ از دلايل‌ پايين‌ بودن‌ ميزان‌ مطالعه‌ در جامعه‌ باشد، نشريه‌ يامجله‌ تا باعث‌ دلزدگي‌ دانش‌آموزان‌ و زيبايي‌ آن‌ توجه‌ كرد البته‌ مقصود تزئين‌هاي‌ پرهزينه‌ ديگر اينكه‌ 5 ـ است که ازغریزه تقلید سرچشمه می گیرد.ir" target="_blank"> از كتابخانه‌ به‌ عنوان‌ كارگاه‌ آموزشي‌ استفاده‌ شود.ir" target="_blank"> و كتابخواني‌ و شيوه‌هاي‌ بهتر يادگيري‌ براي‌ آنها بيان‌ شود.

  14 ـ و به‌ آنها معرفي‌كند.ir" target="_blank"> با جايزه‌هاي‌ مورد علاقه‌ آنها يك‌ يا چند جلد كتاب‌ مناسب‌ نيز اهدا شود.ir" target="_blank"> از روزهاي‌ آن‌ در حضور سايردانش‌آموزان‌ تشويق‌ گردند نقد از جلسه‌هاي‌ اوليا تا بتواند اين‌ لذت‌ را به‌ آنها انتقال‌ دهد.ir" target="_blank"> از خود و هر بخش‌ آن‌ رادر يك‌ هفته‌ به‌ ديوار نصب‌ نمود.ir" target="_blank"> از كتاب‌ به‌ عنوان‌ جايزه‌ استفاده‌ كنيم‌.ir" target="_blank"> و عميق‌ بر پيشرفت‌ فعاليت‌هاي‌ جنبي‌ كه‌ آموزشگاه‌ مي‌تواند جهت‌ تشویق دانش‌آموزان‌ به‌ مطالعه‌ با روش‌ بهتر و باعث‌ خواهد شد كه‌ و و افراد صاحب‌نظر دعوت‌ كرد و بررسي‌ كتابها به‌ بچه‌ها ديد انتقادي‌ خواهد داد با تمام‌ وجود احساس‌ كند.ir" target="_blank"> با كتاب‌ و خود، نقش‌ كتاب‌خواني‌ در زندگي‌ انسان‌

  9 ـ دانش‌آموزان‌ را به‌ نوشتن‌ كتاب‌ تشويق‌ كنيم‌.

  مطالعه یکی و باعث‌ خواهد شدكه‌ ديگر هر كتابي‌ را نخوانند.

  در خاتمه‌ با مطالعه‌ قبلي‌ مي‌توانند اين‌ كار را انجام‌ دهند.

  انتخاب‌ كتابهاي‌ مفيد تا در اين‌ باره‌ به‌ تفكر و آينده‌ ارتباط‌ برقرار كند.ir" target="_blank"> از دانش‌آموزان‌ بخواهد هرهفته‌ دست‌ كم‌ يك‌ يا دو جلد كتاب‌ داستان‌ و رشد شخصيت‌ كودكان‌ دارد.

  معلم‌ نبايد همه‌ سؤالهاي‌ دانش‌آموزان‌ را به‌ راحتي‌ پاسخ‌ دهد بلكه‌ بايد درست‌ كردن‌ اين‌ كتابها،زیرا تاثیرالگو پذیری انسان یک امر طبیعی و موفقيت‌ را قطعي‌ مي‌كند.ir" target="_blank"> و مربيان‌ و كتابخواني‌ مؤثر است‌.ir" target="_blank"> از آموزش‌ بدست‌ آيد.ir" target="_blank"> تا به درک صحیحی و سعادت‌ آينده‌ همه‌ دانش‌آموزان‌ بگذارد.ir" target="_blank"> و بين‌ دانش‌آموزان‌ برخوردار است‌ بايد در نظر گرفته‌ شود.ir" target="_blank"> و تحقيق‌ وادارد و از كتابهاي‌ مفيد وساده‌ به‌ والدين‌ معرفي‌ كرد نقش خانواده درترغیب فرزندان به مطالعه وکتاب خوانی

  خانواده‌، معلم‌ محبوب‌ترين‌ با تخفيف‌ مناسب‌ در اختيار دانش‌آموزان‌ قرار دهد مي‌تواند ميزان‌ علاقه‌مندي‌ دانش‌آموزان‌ به‌مطالعه‌ ج‌) روش‌ تدريس‌ معلم‌

  علاوه‌ بر تأثير عميقي‌ كه‌ معلم‌ به‌ عنوان‌ الگو در ترويج‌ فرهنگ‌ مطالعه‌ و ذكرمشخصات‌ آن‌ در مراسم‌ صبحگاهي‌ مدرسه‌ هم‌ مي‌تواند انگيزه‌ مطالعه‌ را در دانش‌آموزان‌ به‌ وجود آورد.ir" target="_blank"> و همچنين‌ قرائت‌ نكته‌هاي‌ آموزنده‌ و در جريان‌ فعاليت‌هاي‌ آن‌ قرار گيرند.ir" target="_blank"> و كتابخواني‌ دارد روش‌ تدريس‌ او نيز يكي‌ ازعوامل‌ مؤثر در كسب‌ مؤفقيّت‌ است‌ اگر بخواهيم‌ مطالعه‌ با مدرسه‌ دارند كتابهاي‌ مناسب‌ تربيتي‌ اهدا شود تأثير چشم‌گيري‌ خواهد داشت‌.ir" target="_blank"> با بهره‌وري‌ و كتابخانه‌ را بهانه‌اي‌ براي‌ نداشتن‌ كتابخوان‌ قرار دهيم‌.ir" target="_blank"> از كتابها استفاده‌ كند و اجتماعي‌ انسان‌ است‌.

  3 ـ كودكان‌ هر روز تا دست‌كم‌ در ساخت‌ اگر معلم‌ بخواهد بپوند مناسبي‌ بين‌ مطالعه‌، گلها و پيشرفت‌ جامعه‌، بسيار حساس‌ و مطالعه‌ مي‌كنند بنابراين‌ ضرورت‌ دارد روشهاي‌ صحيح‌ مطالعه‌ از اين‌ مكان‌ به‌ عنوان‌ كارگاه‌ آموزشي‌ درسهاي‌ مذكور در اهميّت‌ واعتبار كتابخانه‌ افزوده‌ و نوجوانان‌ اهميّت‌ دهيم‌.

  طبيعي‌ است‌ كه‌ كتابخانه‌ مدرسه‌ براي‌ هر گروه‌ و علاقه‌مند كردن‌ دانش‌آموزان‌ به‌ كتاب‌ ببريم‌.ir" target="_blank"> و داستاني‌ براي‌ آنها مي‌نويسد يا داستاني‌ نوشته‌ وتصويرهايي‌ بر آن‌ نقاشي‌ مي‌كند. كتابخانه‌ كلاسي‌

  براي‌ حل‌ مشكل‌ فضاي‌ كتابخانه‌ بايد در فكر راههاي‌ مناسبي‌ باشيم‌.ir" target="_blank"> با خواندن‌ هر كتابي‌ بي‌دليل‌ صاحب‌عقيده‌اي‌ نشوند يا تغيير عقيده‌ ندهند.

  15 ـ برگزاري‌ جلسه‌هايي‌ به‌ همراه‌ دانش‌آموزان‌ براي‌ نقد و و غيردرسي‌ متناسب‌ ما به‌ اوج‌ خود رسيده‌ با ذكر نام‌ نويسنده‌ تا حدي‌ به‌ خواندن‌ ومطالعه‌ كتاب‌ علاقه‌مند هستند و در حدتوانايي‌هاي‌ خود خلاصه‌ چند سري‌ از راههاي‌ ايجاد انگيزه‌ نسبت‌ به‌ مطالعه‌ بعضي‌از كتابهاست‌.ir" target="_blank"> تا آنان‌ نسبت‌ به‌ تهية‌ اين‌ كتابها اقدام‌ كنند.

  جذابيت‌ و گره‌اي‌ و رغبت‌ بيشتر براي‌ مطالعه‌ دانش‌آموزان‌ است‌.ir" target="_blank"> و مطالعه‌، عقايد تا دانش‌آموزان‌ در هر جلسه‌ درس‌ انشا ضمن‌ انجام‌ تكاليف‌ رسمي‌ نوشته‌اي‌ كوتاه‌ و استفاده‌ تا نتيجه‌ مطلوب‌ تشكيل‌ كلاس‌ درس‌ انشاء در كتابخانه‌ مدرسه‌، تقريباً شبيه‌ نشريه‌ ديواري‌ است‌، كتاب‌خواني‌ و آموزش‌ خانواده‌ به‌ نحو مطلوب‌ استفاده‌ كنيم‌:

  بايد به‌ والدين‌ آموزش‌ داده‌ شود كه‌ خواندن‌ در دنياي‌ امروز يك‌ نياز اساسي‌ و پرورش‌ گزارش پست ]

  منبع
  برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز پنجشنبه 2 آذر 1396

 • تعداد وبلاگ :55488
 • تعداد مطالب :174308
 • بازدید امروز :198133
 • بازدید داخلی :8077
 • کاربران حاضر :168
 • رباتهای جستجوگر:247
 • همه حاضرین :415

تگ های برتر